17 sep. 2010

Pizza och dop

Läs om Svenska kyrkan i San Paulo, där Lena Brolin, kyrkoherde, berättar om dopet som förrättades i kyrkan igår. Det var en 37-årig from man som ville döpas och nu var beredd att ta steget.
Så följde ett mycket enkelt men laddat dop. Guds närvaron gick nästan att ta på! Vid trosbekännelsen sa jag att alla kunde stämma in, var och en på sitt språk men då svarade han:” Nej, jag vill att du läser före på engelska och jag upprepar det på protugisiska”. När jag sen frågade om han ville döpas till den tro svarade han med ett JA så trosvisst att det räckte för oss alla.
Lena Brolin var med i kyrkomötet förra mandatperioden och satt för POSK. Du kan följa livet i Svenska kyrkan i San Paulo på bloggen här>>

Inga kommentarer: