21 sep. 2010

Dyr kostnad för äldrevård - hur tacklas det?


nyheterna i P1>> berättar de att framtidens vård av demenssjuka är dyr - och troligen kommer kostnaden att bli ännu högre.

När jag hörde denna nyhet så tänkte jag "-hur länge dröjer det innan diskussionen om dödshjälp får fart igen?" För när det blir en tydlig prislapp på att ta hand om gamla och sjuka, hur tänker vi då om människovärdet?

I Sverige kommer antalet dementa att öka kraftigt först efter 2020, då den stora gruppen 40-talisterna kommer att vara i 80-årsåldern. Inför det måste vi förbereda oss, säger professor Anders Wimo.

– Vi har tio år på oss att planera för den här mycket kraftiga ökningen. Redan i dag är det många som är kritiska till hur demensvården fungerar.

– Det handlar framför allt om hur vi ska utveckla ett anhörigstöd, och också om hur vi ska långtidsfinansiera vård i särskilt boende för personer med demenssjukdom, säger en av rapportens två författare, Anders Wimo, som är adjungerad professor på Karolinska Institutet.

I POSKs handlingsprogram säger vi:
I en levande församling tar sig tron uttryck i kärlek och praktisk diakonal omsorg. Församlingsdiakonin är omistlig, och måste innebära att stå på de utsattas sida och vara deras röst i kyrka och samhälle. Flyktingar, alkohol- och drogberoende, ensamma, sörjande, människor med relationsproblem, arbetslösa – nöden är skiftande och behoven är stora och kan inte mötas endast av församlingens anställda. Diakonen är ett barmhärtighetens tecken, som ska inspirera och stödja alla att ha omsorg om varandra.
Jag kanske överreagerar när jag hör den här nyheten, jag hoppas verkligen det. För vi måste alltid erbjuda en vård och omsorg som är människovärdig. Och vi måste hjälpas åt att alltid tänka "vill jag själv bli behandlad så här? Vill jag att min mamma/pappa blir behandlad så här?". Tillsammans skall vi vara med och ta ansvar på alla områden. Och jag hoppas verkligen att Svenska kyrkan vågar föra dessa diskussioner och ta de etiska debatterna på alla nivåer.

Det handlar om den som är sjuk och/eller gammal - och det handlar minst lika mycket om den som är anhörig, som hemma tar hand om en demenssjuk person eller varje dag åker till hemmet för att hälsa på.

Inga kommentarer: