21 sep. 2010

Kristendomens historia


Har du haft möjlighet att se på kunskapskanalen och Kristendomens historia? Jag har sett flera av dessa program och jag tycker de har varit mycket spännande och informativa.

Det är professor Diarmaid MacDulloch som genom sex program leder oss genom kristendomens historia.
Det här handlade programmen om:
Avsnitt 1: Kristendomens ursprung
Spåren leder österut ända till Kina där en forntida pagod kan vara beviset för att kristendomen fanns här så tidigt som på 600-talet.

Avsnitt 2: Katolicismen
Tron på skärselden, påvlig ofelbarhet och inkvisitionen - hur uppstod dessa katolicismens kännetecken? Vi får också veta mer om en liten judisk sekt vars religion kom att bli dominerande långt utanför Palestina. Vidare hur påverkan från islam gav Europa universitet, professurer och akademiska titlar.

Avsnitt 3: Ortodox kristendom
Den ortodoxa kristendomen har idag ett starkt fäste i bland annat Ryssland och på Balkan med över 150 miljoner tillbedjare. Här får vi veta mer om synen på Gud och om hur anhängarna har fått kämpa för sin trossyn genom århundradena.

Avsnitt 4: Reformationen
Reformationen splittrade den katolska kyrkan. Den katolska delen baserades på auktoritet och lydnad, medan de tidiga protestanterna byggde sin tro på det individuella samvetet. Martin Luthers teser innebar det inte bara början på protestantism, utan även på uppkomsten av olika slag av sekterism.

Avsnitt 5: Protestantismen
Evangelisk protestantism har en direkt emotionell koppling till Gud. Vi söker här rötterna i Östtyskland där den på 1700-talet förföljda protestantiska Mährer återuppväckte tron om evig frälsning genom en personlig upplevelse av Kristus.

Avsnitt 6: Gud ifrågasatt
Beror den av skepticism urholkade kristna tron på vetenskapens framsteg eller kristendomens involvering i fascism och nazism? Diarmaid MacCulloch synar några av historiens skeptiker. Vilken sorts kristendom kan överleva i framtiden?

Allt om medias blogg >>

BBC>>

SVT kunskapskanalen>>

Det finns säkert massor som saknas i den här skildringen, men i det stora hela tycker jag att serien var mycket bra. Oerhört kunskapsbildande och upplysande. Mer sånt!

1 kommentar:

Anonym sa...

Håller med. Jag såg programmen med stort intresse.