20 sep. 2010

Lika som bär?

Som Brygubben uppmärksammande redan 17 december 2009>> så påminner Frimodig kyrka och SKL (Sveriges kommuner och landsting) logga väldigt mycketom varandra . Nu har därför Frimodig kyrkan inbjudit till en omröstning mellan sina medlemmar för att förändra sin logga.
Vad tycker du? Är det stor skillnad på Frimodigs första logga och de förslag som de nu har att rösta om? Och skiljer det sig mer från SKLs logga?
Det finns ytterligare en logga som jag blev uppmärksammad på av Brygubben som liknar dessa och det är Aljazzera. Döm själva…

Inga kommentarer: