22 sep. 2010

"och havet delade sig…"


I Gamla testamentet har vi läst hur Röda havet delade sig när Moses förde ut folket från Egypten. Vi har sett bilder på hur vattenväggarna har stått höga på sidorna. Ett Guds under.

Och nu har vetenskapsmän i USA kommit på att detta visst kan ha hänt och att det har en naturlig förklaring. Detta berättar P1 idag>>

På BBC webbsida finns en datorsimulering hur detta kan gå till>>

2 kommentarer:

Sigurdur Hafthorsson sa...

Det är mycket som inte kan uteslutas... men hur sannolikt är detta hände just så? Mest sannolikt är det om man har den förutfattade meningen att historien måste vara sann!

En mycket mer fruktbar väg till att förstå bibeltexterna är att närläsa dem. Här finns det t.ex. två olika berättelser som har vävts i ett, och som dessutom finns på flera håll i GT i annan kontext.

Men som sagt, tror man så tror man. Men då är det också helt onödigt att hitta en naturvetenskaplig förklaring!

Carina Etander Rimborg sa...

Hej Sigurdur
För mig spelar det ingen roll om det finns en förklaring eller inte.
För mig är Gud mycket större än så!