25 sep. 2010

Om nomineringsvalet i Visby

Från Inger Harlevis blogg här vi fått lov att publicera följande inlägg>>

Så var det dags att påbörja den egentliga processen med att välja ny biskop till Visby stift och til utlandskyrkan. Allvar och laddad stämning präglar atmosfären i domkyrkan när de gotländska röstberättigade (samt två från utlandskyrkan)samlas. Proceduren gås igenom innan det är dags för pläderingar. 12 anmälda kandidater finns det. Inga nya namn dyker upp. Pläderingar görs för fem av dem. Så är det dags för upprop och röstning. Kaffe serveras i kapellet, sorlet stiger. Utlandskuverten sprättas. Så dags för rösträkning och knäpp tyst i domkyrkan.Sven Bernhard Fast segrare med 34 röster, därefter Rickard Wottle och Ingemar Söderström med 26 resp 20 röster.5%-spärren klarar också kyrkoherden i Paris, Elna Lundqvist-Wahlgren (15 röster) och Thomas Stoor, tidigare kyrkoherde i Köpenhamn, (12 röster). Nästa steg blir hearing den 18 november med de fem som går vidare. Och så val den 30 november.

Om jag ska göra några personliga reflektioner så ser jag fram emot att få höra Fast och Söderström på hearingen. De har tämligen olika gedigen erfarenhet av tjänst i kyrkan, båda ytterst lämpliga för det speciella uppdrag som det är att vara biskop i Visby stift med många mycket små församlingar och det världsvida uppdraget som
biskop för utlandskyrkan. Söderström är ju välkänd och har figurerat i flera biskopsval, nu senast i Linköping men Fast är för många ett oprövat namn. Det gläder mig att de röstberättigade ger sitt stöd till en ny kandidat på det här sättet. Spännande fortsättning följer!

Jag är glad att en kvinna så tydligt gick vidare och jag är glad över att det blev Elna. Om tio år kommer det att se annorlunda ut: då kommer våra yngre duktiga kvinnliga präster att dominera biskopsvalen, tror jag.

Inger Harlevi

Inga kommentarer: