24 sep. 2010

Fem är nominerade i Visby

Från Visby stifts webbsida>>

Resultat från nomineringsvalet för ny biskop i Visby stift.

Nu har alla röster räknats i nomineringsvalet för ny biskop i Visby stift. Totalt 129 röster har inkommit. Rösterna fördelades enligt följande:

Sven-Bernhard Fast 34
Elisabeth Gerle 5
Anders Roos 4
Per Anders Sandgren 2
Lars B Stenström 6
Thomas Stoor 12
Ingemar Söderström 20
Elna Wahlgren Lundqvist 15
Håkan E Wilhelmsson 4
Richard Wottle 26
Blank röst 1

Vilket innebär att de personer som fått mer än 5% av rösterna och preliminärt går vidare till det första valet den 30/11 är: Sven-Bernhard Fast, Richard Wottle, Ingemar Söderström, Elna Wahlgren Lundqvist och Thomas Stoor.
Biskoparnas ansvarsnämnd fastställer det slutgiltiga resultat från nomineringsvalet.

Hearing av de kandidater som fått mer än 5% av rösterna blir den 18/11 kl 19 i Visby. Lokal meddelas senare.

Sven-Bernhard Fast, foto: Carl-Johan Friman
Sven-Bernhard Fast
"I spänningsfältet mellan mötet med Gud vid altaret och i medmänniskan har Kyrkan sin kallelse att förmedla hopp och livsmod. Vi behöver inte föra Gud till världen men tillsammans upptäcka Gud i världen."

Född: 1951
Prästvigd: 1973
Nuvarande tjänst: generalsekreterare för Sveriges Kristna Råd
CV Sven-Bernhard Fast

Thomas Stoor, foto: Marie-Louise Lindqwister
Thomas Stoor
"Kyrkans viktigaste roll i dagens samhälle är att i trohet mot Jesu Kristi missionsbefallning rusta och inspirera kyrkans medlemmar till frimodigt diakonalt engagemang för medmänniskan och samhällets utsatta grupper, samt ingå i det globala nätverket av kristna kyrkor och andra organisationer för rättvisa och fred i världen".

Född: 1955
Prästvigd: 1984
Nuvarande tjänst: domkyrkokaplan i Linköpings domkyrkoförsamling

CV Thomas Stoor


Ingemar Söderström, foto: Martin Garlöv
Ingemar Söderström
"Visa på Guds kärlek: fira gudstjänst och berätta om Jesus. Glädjas med dem som är glada, gråta med dem som gråter, vara med och bygga ett gott samhälle, kämpa för fred och rättvisa i världen, söka alla människors bästa."

Född: 1952
Prästvigd: 1980
Nuvarande tjänst: kyrkoherde i Nikolai församling i Örebro
CV Ingemar Söderström


Elna Wahlgren Lundqvist, foto: Lars Lundqvist
Elna Wahlgren Lundqvist
"Att vara en öppen folkkyrka där man erbjuder stöd, inspiration och kraft att leva i harmoni med Gud och sina medmänniskor."

Född: 1960
Prästvigd: 1984
Nuvarande tjänst: kyrkoherde i Svenska Sofiaförsamlingen i Paris
CV Elna Wahlgren Lundqvist

Richard Wottle, foto: BildVision
Richard Wottle
"Att berätta om att vi inte lever i ett kosmos likgiltigt för människans öde utan att det finns en fast grund för människor av god vilja som vill bygga relationer präglade av hopp, glädje och försoning: vår tillit till Gud och Hans kärlek till oss, som vi fått lära känna den genom Jesus Kristus."

Född: 1953
Prästvigd: 2001
Nuvarande tjänst: stiftsprost i Visby stift
CV Richard Wottle

Läs Kyrkans Tidning här>>

Inga kommentarer: