25 aug. 2009

Vad är det som skiljer oss?

Kyrkokansliet (och väljarna givetvis) vill att nomineringsgrupperna tydligare skall tala om vad som skiljer dem åt och varför man skall rösta på det ena eller andra alternativet.

Jag skall se om jag kan tillmötesgå detta önskemål.

För det första - det som skiljer POSK från de flesta nomineringsgrupper är att vi är partipolitiskt obundna. Det vill säga - det finns inget politiskt parti som styr och ställer och bestämmer vad POSK skall säga eller tycka. Det gör POSK demokratiskt på årsmötet och fastställer ett handlingsprogram som gäller för mandatperioden. Ett handlingsprogram där majoriteten är överens och där vi har tagit ut en riktning för vårt engagemang.

Ja, jag vet att det är så det går till i partierna också. Skillnaden för oss är att vi i POSK kan samla både vänster och högersympatisörer. För det är något annat är vår eventuella partitillhörighet som är viktigt - nämligen kärleken till Jesus och Svenska kyrkan och viljan till engagemang på grund av detta..

Så det är den första punkten - som är mycket viktig! - som skiljer oss från (S), (M), (C), FiSK, ViSK, .kr och Mp. Och jag vill särskilt ifrågasätta ViSKs (Vänstern i Svenska kyrkan) annonser i Kyrkans tidning. De skriver att de är partipolitiskt obundna vilket jag tycker är falsk varudeklaration.

Flera av de punkter som de olika politiska nomineringsgrupperna har tagit upp i sina valprogram är sådant du kan hitta hos POSK också, när det gäller prioriteringar och verksamhet. (vilket innebär att deras kandidater skulle kunna stå på POSKs listor). Det finns dock några viktiga punkter som skiljer.

1. Dels är det att vi är partipolitiskt obundna (vilket jag inte upplever att de inte är, vad de än själva säger).
2. Sen är det frågan om möjligheen att själv få välja församling. Några partier tycker som vi men inte alla.
3. Sen är det frågan om att vi skall ha ett billigare valsystem, vilket bland annat innebär att vi skall återgå till indirekta val på alla nivåer utom de lokala. Det är bara .kr som är för ett direkt personval som lutar åt POSKs krav om indirekta val.

Så långt de partipolitiska nomineringsgrupperna.

Sen har vi då två grupper som är partipolitiskt obundna. Båda grupperna är sprungna ur POSK-rörelsen.
Först ut är ÖKA som har funnits i två val. Det som skiljer POSK och ÖKA åt är främst vigselfrågan och frågan om indirekta val. Jag har också kommenterat detta på min blogg här>>.

ÖKA har precis samma åsikter som (S) i frågorna gällade vigsel och indirekta val och i Göteborg samarbetar man också mycket tydligt med varandra . Vilket får mig att ifrågasätta ÖKAs obundenhet. På min blogg har jag fått kommentarer av Markus Holmberg när jag tog upp deras annons. Läs mer om det här>>

Sen har vi Frimodig kyrka som har funnits i ett val. Det som skiljer POSK och Frimodig åt är främst vigselfrågan (där Frimodig har tagit tydlig ställning och driver frågan åt ett håll) och Frimodigs önskan att motståndare till prästvigda kvinnor skall kunna få söka tjänster osv. Läs vad Frimodig skriver på sin blogg om POSK här>>

Från ÖKA får POSK kritik för att vara för "fromma", ställa för mycket krav på sina kandidater, inte vara öppna nog. Från Frimodig får POSK kritik för att vara för öppna, för politiskt korrekta, inte vara "fromma" nog.

Tja - där, mitt emellan Frimodig och ÖKA, står POSK som en grundsten. Med sin bredd och sin mångfald, med sina fel och brister, förtjänster och fördelar. POSK har en lång, lång erfarenhet av ansvar för Svenska kyrkan på alla nivåer, under en lång tid. POSK har varit drivande i många av de frågor som har varit avgörande för Svenska kyrkan - som till exempel att dopet skall vara medlemsgrundande och att skilja kyrkan från staten.

Och POSKs kandidater är beredda att gå in och ta fortsatt, långsiktigt ansvar för Svenska kyrkan. Och precis som det har varit under de över 20 år som POSKs har funnits i sin nuvarande form - så kommer våra kandidater från församlingar där man också är med och tar lokalt ansvar och har kännedom om kyrkans inre liv och organisation.

Ja, vi tycker det är viktigt att våra förtroendevalda har kännedom om Svenska kyrkan och ett förtroende att driva de kyrkliga frågorna, från lokalplan. Ja, vi tycker det är viktigt med Jesus - även om namnet "bara" nämns två gånger och inte tio, som i Frimodigs program (enligt denna blogg).

En röst på POSK är en röst för en fri kyrka som vågar tala klarspråk i samhälle och värld. En röst på POSK sätter människor på kyrkliga mandat som är beredda att ta ansvar och driva frågor som för Svenska kyrkan framåt - som det står i inledningen till kap 1 i KO
[…] Kyrkan förutsätter att de som företräder kyrkan delar kristen tro och kristet liv. Kyrkans uppgift är att för alla klargöra vad dess tro, bekännelse och lära innebär. Svenska kyrkan inbjuder alla att tillhöra trons folk och dela dess liv"[…]
Rösta på POSK

7 kommentarer:

Marie Rydén Davoust sa...

Tackar för denna tydliga beskrivning av skillnaderna mellan de olika obunda listorna! Det är inte helt enkelt att hitta utan att ha varit med ett tag.
/Marie

Carina Etander Rimborg sa...

Hej Marie
Jag skulle gissa att det kan finnas andra saker också - eller att någon annan skulle göra andra bedömningar. Men detta är min uppfattning, utefter mina erfarenheter.

Gunvor H sa...

Mycket bra gjort, Carina!

Magnus Ahlkvist sa...

Varför är det falsk varudeklaration att ViSK är partipolitiskt obunden? Vänsterpartiet ställer inte upp i valet. ViSK är inte Vänsterpartiet. Av Vänsterpartiets medlemmar är de flesta inte medlemmar i ViSK. Bland ViSK:s medlemmar finns folk som inte är vänsterpartimedlemmar.

Vänsterpartiet har överhuvudtaget inget inflytande över ViSK. Det är vad jag kallar partipolitiskt obundet.

Carina Etander Rimborg sa...

Hej Magnus
Nej, jag vet att ViSK inte är vänsterpartiet. Det säger också Lars Ohly när han intervjuas i Kyrkans tidning.

"Därför har vi samlat den vänster vi vet finns inom Svenska kyrkan i Visk, Vänsterpartister i Svenska kyrkan. De får visst stöd. Men vi ställer inte upp under partibeteckningen."
(jag tror att KT har skrivit fel här - han sa nog inte vänsterpartister, eller…?)

Men det står också på ViSKs webbplats (under fliken länkar - där det ligger en länk till Vänsterpartiet, och det finns inga andra länkar till andra vänsterorganisationer…)

"ViSK är partipolitiskt oberoende, men står Vänsterpartiet åsiktsmässigt nära i många frågor, och många aktiva i ViSK är också medlemmar i Vänsterpartiet."

Så jag står nog fast vid min åsikt att det känns som ViSKs partipolitiska obundenhet ändå inte är så obunden som den vill verka.

Markus Holmberg sa...

Till för två val sedan var POSK ohotat som partipolitiskt obundet alternativ. Nu finns de två grupper till att välja bland, som ett helt rimligt resultat av att man kan ha olika åsikter, även om man delar uppfattningen att vi inte ska ha politiska partier i kyrkovalet. Så man måste nog ta POSK:s valblogg med en nypa salt, när den beskriver vad ÖKA och FK står för.... Bäst är att själv gå till källorna: www.oppenkyrka.se

Carina Etander Rimborg sa...

Markus - det har du helt rätt i. Detta är min personliga uppfattning och tolkning av grupperna - från ett POSK-perspektiv. En väljare som är osäker skall givetvis själv bilda sig en uppfattning.

Personligen så tycker jag dock att det bara finns ett alternativ och det är POSK. Men det är ju jag det…