16 nov. 2012

Kyrkosångsförbundet

Under eftermiddagen har jag varit iväg på ett panelsamtal hos Sveriges kyrkosångsförbund. De har lagt ett förbundsmöte i Uppsala i anslutning till ärkebiskopens möte om barn och unga.

Och nu hade de bjudit in alla nomineringsgrupperna för att de skulle få komma och berätta hur de kommer att verka för kyrkosångsförbundet och dess verksamhet.

Alla nomineringsgrupper var där, förutom Sverigedemokraterna och fd moderaterna (numera Borgerligt alternativ.)

Det var ju bra - lite intressant bara att det var alla grupper var där idag - men i tisdags när vi var inbjudna till Svenska Kyrkans Unga så saknades flera grupper. Då var inte ÖKA där, inte fd moderaterna (numera Borgerligt alternativ) och inte ViSK. FiSK var heller inte där, men hade lämnat återbud och beklagade att de inte kunde komma. Men nu som sagt var det nästan full uppslutning.

Åter till Kyrkosångsförbundet. Vi fick berätta hur våra nomineringsgrupper tänker om kyrkosångsförbundet. Och jag kunde peka på vad vi skriver i vår vision och vårt program där vi bland annat skriver:
Musiken i kyrkan är ett redskap för att utforska, förmedla och fördjupa tron. Detta ska ske med hjälp av en musikalisk bredd. Musiken är en viktig del i vårt gudstjänstliv och tillför en dimension som förstärker och förtydligar evangeliet om Jesus Kristus.

Sveriges Kyrkosångsförbund är Sveriges i särklass största körorganisation och körsång är en av Svenska kyrkans största ungdomsverksamheter. Svenska kyrkan är en betydande aktör i det offentliga kultur- och musiklivet i landet. POSK vill med kraft verka för att stärka musiken i församlingarna.
Det var en del praktiska frågor som avhandlades bland annat hur olika verksamheter ska redovisas. Ett system som införts av kyrkokansliet och som inte är beslutat av förtroendevalda. Ingen av nomineringsgrupperna tyckte väl att det blivit så lyckat och precis som kyrkosångsförbundet ville man se över det.

Sen diskuterade vi också rikskollekterna. Med de nya riktlinjerna som kyrkostyrelsen antagit så har kyrkosångsförbundet mist en rikskollekt. De säger då att deras verksamhet hotas. Och i förlängningen också hela Svenska kyrkans körorganisation

Kyrkosångsförbundet ordnar utbildning, fortbildning, körläger samt beställer körmusik för barn/ungdoms och vuxenkörer. Något som de inte kan göra om de inte får ekonomisk hjälp i form av kollekter.

Detta diskuterades livligt. Och jag tror att alla nomineringsgrupper kommer att ta med sig synpunkterna till sina grupper.

Vi i POSK har hela tiden kämpat för kyrkosångsförbundet. Men allt måste vägas samman. Sista ordet är inte sagt tror jag.

De som var där från Sveriges kyrkosångsförbund tyckte nog att nomineringsgrupperna var dåligt insatta i deras verksamhet. Det är möjligt, och kanske måste kyrkosångsförbundet bli bättre på att sätta sig själva på kartan.

Många av oss är i alla fall med i deras verksamhet kanske utan att veta om deras existens.

Sveriges Kyrkosångsförbund>>


Inga kommentarer: