23 nov. 2012

Kyrkomusikerna begärde besked

Kyrkosångsförbundet hade ett möte förra fredagen och hade bjudit in alla nomineringsgrupper. Alla var där utom moderaterna (numera borgerligt alternativ) och sverigedemokraterna.

Jag skrev om mötet här: Kyrkosångsförbundet>>

Nu har Kyrkans Tidning skrivit om mötet och citerar bland annat vårt program:
Körsångare begär besked om rikskollekter>>
Fisk:s och Posk:s representanter kunde presentera handlingsprogram inför kommande mandatperiod, mer eller mindre beslutade:
–  För rekrytering av kyrkomusiker är det avgörande att tidigt uppmuntra unga att musicera. Därför anser vi att kyrkomusikernas tjänster bör innefatta instrumentalundervisning, framhöll Carina Etander Rimborg, POSK.
Den för Svenska kyrkan beslutade verksamhetsindelningen ville just ingen kännas vid. Den beskrevs som en kansliprodukt där förtroendevalda inte fått vara med i beslutet.
I brevlådan, när jag kom hem, låg en bok från kyrkomusikernas riksförbund. Det är en bok med korta kapitel av tjugofem olika författare.
På baksidan står det
"Hållbara kyrkomusiker är skriven med just kyrkomusiker som målgrupp, men det allra mesta som står i denna bok är giltigt för vilken kyrkoarbetare som helst."
För den som vill fördjupa sig kan man göra det på www.kmr.se/hallbarhet
Uppdaterad 2012 11 26
Dagblogg: Charmkampanj på avvägar?>>

Inga kommentarer: