12 nov. 2012

"…jag är ingen häst…"

"-På det hela taget är jag inte en häst, jag tror att det är en verkligt viktigt poäng att föra fram" skriver GP att den kommande ärkebiskopen i anglikanska kyrkan säger på Twitter.

Detta med anledning av att Justin Welby förstått att vadhållningsfirmorna har haft spel på hans person inför ärkebiskopsvalet.

Han ska också ha sagt att han tycker att alla de som har tjänat pengar på att satsa på hans person borde skänka dessa pengar till sin lokala kyrka.


Wikipedia (Svenska): Justin Welby 
Wikipedia (engelska) Justin Welby

Den nya ärkebiskopen har ett förflutet som oljedirektör.

Dag Sandahl har skrivit om nya ärkebiskopen
Churchills privatsekreterare blev med barn>>
Smugglarkungens son blev ärkebiskop>>
Johan Dalman har skrivit om nya ärkebiskopen: En ny ärkebiskop>>

Uppdaterad kl 16.25
Kyrkans Tidning: Skänk spelvinster till kyrkan>> 
Kyrkans Tidning: Han blir ny ärkebiskop av Canterbury>>Inga kommentarer: