1 nov. 2012

Debatten om (S) och kyrkopolitik går vidare

Ni kommer ihåg att socialdemokraterna vid sin kommande partikongress ska behandla en motion om att socialdemokraterna, som parti, inte ska ställa upp i kyrkovalet efter valet 2013.

Det skrev jag om här (S)-Mats skriver i AiP>>

I Tro & Politik nr 39 skriver Erik Lindberg: Bilda en självständig s-grupp i kyrkan>>
Vår demokrati bygger på självständiga folkrörelser, Svenska kyrkan är en folkrörelse som måste kunna kritisera även en socialdemokratisk regering. Då kan inte partiet utifrån styra S-ledamöterna i Svenska kyrkan.

Vad är vi rädda för? Inför kyrka-stat-reformen 2000 var många så skrämda av tanken på en självständig kyrka, att Marita Ulvskog fick fråga kyrkomötesombuden varför de var rädda för sig själva. Det var ju de som skulle bestämma i fortsättningen, inte riksdagen.
På samma sätt hör man ibland rädslans argument bland socialdemokrater i Svenska kyrkan. Men vad skrämmer er? Andra har gjort samma sak utan att katastrofen inträffat, varför skulle ni plötsligt bli oförmögna att fungera bara för att ni får bilda en självständig grupp?

Börja diskutera saken nu, så att vi kan ha en självständig nomineringsgrupp till kyrkovalet 2017. Låt oss inte vänta tills en majoritet i kyrkostyrelsen säger att de inte längre accepterar riksdagspartiernas namn som beteckningar på nomineringsgrupper i Svenska kyrkan!
Och nu svarar Ulf Wallin i Tro och Politik>>
Inom SAP-sektorn finns Socialdemokrater för tro och solidaritet, HBT-sossar, LO, S-kvinnor, Studentförbundet och SSU för att nämna några sidoorganisationer. Det händer ofta att de tar ställning i en fråga som inte partiet har, men som vinner gehör senare.

 De borgerliga partiernas kodifieringar har inte medfört att de missat stödet för sin kyrkopolitik. Det mest utmärkande exemplet var när Dagen med EU-parlamentarikern Alf Svensson dagarna före förra kyrkovalet visades upp på en förstasida. Samtidigt främjade de borgerliga tidningarna FP-, KD- och M-kandidater oavsett vilket nomineringsnamn de hade.
Dessutom noterar jag i Göteborgs stiftsfullmäktige att M, FP och KD har gemensamma gruppmöten för att agera mot majoriteten i form av S+C+Öppen kyrka+MP. Trots vår samverkan i de flesta frågor har Centerpartiet och Öppen Kyrka egna gruppmöten.

Ett annat argument för att socialdemokratin ska vara engagerad i partiets kyrkopolitik och öppet redovisa de grundläggande värderingarna, som i princip tagits fram av S-gruppen i Kyrkomötet, är att det handlingsprogrammet kan användas.

Det kan tjäna som högläsning för riksdagsledamöter och regeringsmedlemmar, när de inte svarar upp för de värderingar partistyrelsen godkänt.

Ola Dahlkvist (S) visar i sina studier att det finns ett klart samband mellan hur arbetarekommunen i samverkan med kandidaterna till kyrkovalet agerat i relation till hur valresultaten i EU- och riksdagsvalen blev. Det beror på att man varit ute i god tid och inte 14 dagar före riksdagsvalet med information om socialdemokratiska värderingar.

Det nu framtagna programmet är i samklang med partiets grundläggande teser om solidaritet, jämlikhet, rättvisa och öppenhet för att möta människor oavsett tro och engagemang för det goda folkhemmet. Svenska Kyrkan ska inte bli en sekt som konservativa partier, oavsett benämning, verkar för.
Ulf Wallin
ordförande i Göteborgs stiftsfullmäktige
medlem i STS
Hur länge socialdemokraterna, som parti, kan försvara att de ska ställa upp i kyrkovalet - i ett trossamfund av många och engagera sig där. När de inte, som parti, finns i något annat trossamfund. Alla kyrkligt engagerade socialdemokrater är givetvis varmt välkomna att engageras sig i kyrkan, med alla de gåvor och uppgifter de vill. Men att göra det för att man är socialdemokrat och i sitt partis namn - det är konstigt. Tycker jag!

Jag ser fram emot behandlingen av motionen på socialdemokraternas kongress och den fortsatta debatten och diskussionen inom partiet.

Inga kommentarer: