15 nov. 2012

ÄBs möte och strukturerna

Sitter nu på en buss på väg till Uppsala. Det är Göteborgs stift som har ordnat en gemensam buss för alla anställda som är på väg till Ärkebiskopens möte för barn och unga. Och eftersom jag också ska med på mötet (även om vi inte fick informera om POSK, se tidigare blogginlägg), så fick jag åka med bussen.

Det blev en stressig förmiddag när allt skulle packas med för en vecka i Uppsala. Först ÄBs möte, sedan gruppmöte med POSKs kyrkomötesgrupp och sedan kyrkomöte i tre dagar.

I dagens Kyrkans Tidning var temat barn och unga. Du kan läsa flera av artiklarna på nätet här>>

Men där stod också en del artiklar om strukturutredningen. Bland annat har Elisabeth Sandberg skrivit om församlingsbegreppet under rubriken Kultur och teologi. Dessa artiklar finns tyvärr inte med på Kyrkans Tidnings webbsida.

Där tar, i två olika artiklar, Sandberg upp farhågorna att det inte kommer att firas gudstjänst i de församlingar som ingår i ett pastorat. Eftersom detta inte regleras i kyrkoordningen.

Det kan vara en relevant farhåga - om det sitter människor i fullmäktige och kyrkoråd som inte själva firar gudstjänst eller ser vikten av att fira gudstjänst varje vecka. Men när de som är förtroendevald också är sprungna ur den gudstjänstfirande församlingen så finns det en helt annan inställning till gudstjänsten.

För POSK är det fullständigt självklart att det ska firas regelbunden (minst varje vecka) gudstjänst i alla våra församlingar. Och gärna i alla våra kyrkor också. Med det förslag som ligger på kyrkomötes bord så ges det stora möjligheter för att själv ta på sig ansvar för att se till att det blir gudstjänst.

Ett församlingsråd behöver minst bestå av fyra personer och en präst. Uppdraget för ett församlingsråd är att se till att det firas regelbunden gudstjänst. (Sen kan församlingsrådet vara betydligt större och ha betydligt fler uppgifter - men detta är minimum).

Så finns det fyra personer som vill gå in och ta ansvar - så är det fullt möjligt att fira gudstjänst varje vecka i församlingen. Det kan vara lekmannaledda gudstjänster, lekmannaledd musik, textläsning. Om prästen bara kan komma 1 gång i månaden eller varannan söndag - så går det ändå att fira gudstjänst varje vecka.

Så jag ser istället möjligheterna med strukturutredningens förslag. Jag tror att vi istället kan få betydligt fler gudstjänster i våra kyrkor istället för färre.

För det finns en törst och en önskan om Guds ord och att få be och lovsjunga tillsammans.

Ur POSK vision och program:
Kyrkans tro tar sig uttryck i en församlingsgemenskap med ett levande gudstjänstliv som centrum. Att bygga levande och missionerande församlingar på dopets grund är kyrkans viktigaste uppgift och en gemensam kallelse för alla som tillhör kyrkan. Gudstjänsten är hela församlingens gåva och ansvar. Frivilligas ansvarstagande i gudstjänsten ska uppmuntras.

Det är angeläget med en bredd i gudstjänstformerna och att det finns en mångfald av uttryckssätt i gudstjänsten för olika åldrar och livssituationer. För en kristen kyrka är tron på Jesus Kristus som vår frälsare grundläggande. Detta behöver framträda tydligt så att inte evangeliet går förlorat och ersätts av enbart allmänreligiösa eller etiska frågor.

Inga kommentarer: