30 okt. 2012

Mannen bakom kyrkoordningen får medalj

Gunnar Edqvist Foto: IKON
I Göteborg kyrkliga samfällighet inrättades en medalj 2011, med anledning av att kanslichef Staffan Holmgren gick i pension.

Medaljen ska utdelas till personer inom Svenska kyrkan som gjort betydande insatser när det gäller administration och organisation inom kyrkliga förvaltning.

Nu meddelar Svenska kyrkan i Göteborg att medaljen kommer att tilldelas Gunnar Edqvist.

Gunnar Edqvist är diakonvigd, men har under många, många år arbetat på kyrkokansliet i Uppsala där han varit ansvarig bland annat för kyrkorättsfrågor. Så om du har ringt till kyrkokansliet för att fråga om bland annat kyrkoordningen så är det troligt att du har talat med Gunnar Edqvist.

Han har suttit med som sekreterare och utredare i alla de stora utredningarna som Svenska kyrkan har genomfört. Bland annat när det gäller kyrkoordningen och nu senast Närhet och samverkan.

Så här skriver Svenska kyrkan i Göteborg i sitt pressmeddelande:

Kyrklig förvaltning står i fokus när Staffan Holmgren-medaljen ska delas ut. Första medaljör efter Staffan Holmgren själv blir Gunnar Edqvist.

Staffan Holmgrenmedaljen i silver delas ut en gång per mandatperiod till en person, som gjort sig förtjänt av Svenska kyrkans uppskattning för insatser inom kyrklig förvaltning.
När nu medaljen ska delas ut för första gången (efter att Staffan Holmgren själv fått den) så är det Gunnar Edqvist som uppmärksammas för sina insatser när det gäller kyrklig förvaltning.

Även om Gunnar Edqvist diakonvigdes 1974 så är han mest känd för sina insatser när det gäller kyrklig förvaltning. Han har sedan 1998 arbetat med kyrkorättsfrågor inom kyrkokansliet. Han har ibland också kallats ”kyrkoordningsorakel” och är en av huvudförfattarna till kommentarerna till den nuvarande kyrkoorodningen.

Gunnar Edqvist har bland annat varit utredningssekreterare åt kyrkostyrelsen och sekreterare åt de stora utredningarna ”Styra och leda” samt ”Närhet och samverkan” som arbetat med strukturfrågorna i Svenska kyrkan.

Medaljen delas ut i samband med kyrkofullmäktiges middag vid sammanträdet den 11 december. (Då delas också Svenska kyrkan i Göteborgs årliga kulturstipendium ut.)
Medaljen instiftades av Svenska kyrkan i Göteborg i samband med att förvaltningschefen Staffan Holmgren avtackades efter över 30 års tjänstgöring inom Göteborgs kyrkoförvaltning.

Medaljen är formgiven av konstnären Peter Linde. Han är tidigare representerad med flera statyer i Göteborg, bland annat Karin Boye vid stadsbiblioteket (just nu tillfälligt placerad i Trädgårdsföreningen). I Stockholm står hans staty av Hjalmar Söderberg utanför Kungliga Biblioteket.

Kyrkomötets ordförande samt generalsekreteraren i kyrkokansliet utgör jämte representanter för Svenska kyrkan i Göteborg den kommitté, som väljer ut personer, som skall tilldelas medaljen. Den här första gången blev det Gunnar Edqvist.

Inga kommentarer: