23 okt. 2012

Kristdemokraterna förtydligar sitt namn

Från ett pressmeddelande på Mynewsdesk meddelar Kristdemokraterna i Svenska kyrkan att de byter namn.

Kristdemokrater förtydligar sitt namn

Kristdemokrater i Svenska kyrkan har justerat sitt namn till Kristdemokrater för En levande kyrka. Det nya namnet speglar bättre förbundets målsättning med sin verksamhet i och för Svenska kyrkan.

Namnjusteringen beslutades vid höstens extra förbundsstämma och Kyrkostyrelsen har ombetts att registrera nomineringsgruppens namnjustering inför kyrkovalet 2013.

- Vi längtar efter en livskraftig kyrka nära människorna. En kyrka som erbjuder gemenskap, värme och ett andligt kraftcentrum, säger förbundsordförande Therese Engdahl. Församlingslivets gemenskap är därför något vi prioriterar mycket högt.

Förbundets förkortning är oförändrat KR och det färgglada hjärtat är fortsatt förbundets kännetecken i framtoning och logotyp. Hjärtat har varit förbundets kännetecken i fyra år men innebörden i bilden är förmodligen okänd för många.

Symboliken i hjärtat:

Hjärtat symboliserar kärleken
Färgrikedomen står för den befriade (evangeliska) glädjen i att kunna se olikhet som en rikedom.
Det övre högra hörnet av hjärtat ger ett intryck av att ett färgfält saknas. Det symboliserar den viktiga tanken om människans ofullkomlighet.
Hjärtat ser även ut att ha brustit, vilket symboliserar berättelsen om Jesu död på korset på grund av människans ofullkomlighet.
Hjärtat blir helt endast när det är inneslutet i den fullkomlighet som Anden (den vita färgen) ger.
Samtidigt är en levande kyrka något som växer vilket gör det naturligt att hjärtat i bilden får tankarna att gå till ett växande träd.
Förbundets ordförande Thérèse Engdahl formulerade i samband med stämman sin vision för förbundet.
Läs mer här: www.enlevandekyrka.se

För mer information:
Thérèse Engdahl
Förbundsordförande

Stanley Ekelund
Kampanjledare
Det återstår att se om kyrkostyrelsen godkänner namnändringen, men det finns väl ingen anledning till att de inte skulle göra det. Möjligen om det finns grupper på lokal nivå som redan registrerat Levande kyrka - vilket inte är otroligt. Men det återstår som sagt att se.

Inga kommentarer: