4 okt. 2012

Fler nomineringsgrupper på väg

I Svenska kyrkan har vi många nomineringsgrupper som ställer upp de kyrkliga valen.
Nästa höst går det att rösta på tre riksdagspartier. Det är Socialdemokraterna, Centern och Sverigedemokraterna (Fädernas kyrka) som ställer upp med sina partier i det fria trosamfundet, Svenska kyrkan.
SPI (Sveriges Pensionärers Intresseparti) ställer också upp med sitt parti.

Sedan har vi nomineringsgrupperna FiSK (Fria liberaler i Svenska kyrkan) Kr (Kristdemokrater i Svenska kyrkan) ViSK (Vänstern i Svenska kyrkan) (har ingen webbsida), MiSK (Miljöpartister i Svenska kyrkan).

Sen har vi givetvis POSK (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan) och dess två avknoppningar ÖKA (Öppen kyrkan för alla) och Frimodig kyrka. 

Moderaterna har ju beslutat sig för att inte ställa upp som parti utan kommer nu istället att försöka samla sina anhängare under namnet Borgerligt alternativ.

Och idag kunde vi läsa ytterligare en annons i Kyrkans Tidning (tipstack till Martin Garlöv) om nomineringsgruppen Vägen i Svenska kyrkan. Det är moderater och folkpartister i Växjö stift som tydligen inte vill inordna sig i de redan befintliga grupperna utan tänker sig att starta en helt ny nomineringsgrupp.

När jag läser deras program så kan jag inte se något nytt eller revolutionerande. Den värdegrund som de har tagit fram stämmer helt överens med POSKs program. Även om vårt program är mer utvecklat.

Så… jag säger till alla er som tänker er att ställa upp för nomineringsgruppen Vägen - välkomna till POSK istället! Du kommer in i ett sammanhang där vi finns på alla nivåer. Där det finns lokala gemenskaper och där det finns representation på alla nivåer. En färdig organisation.
Fundera på det och gå gärna på POSK i Växjös informationsmöten 6 oktober, 13 oktober eller 27 oktober.

Foto: IKON

1 kommentar:

Martin Garlöv sa...

Det fanns i senaste kyrkovalet 1300 registrerade nomineringsgrupper. Blir det färre 2013 pga av kyrkomötets beslut om storförsamlingar och storpastorat? Flest nomineringsgrupper ställer upp i Svenska Kyrkans lokala val.