3 okt. 2012

Evangelium på webben

Nu i oktober har det kommit en ny tidskrift - Evangelium, som endast ges på webben. Så här står det om tidskriften på deras webbsida:
Evangelium är en ny kulturtidskrift på nätet för svenskkyrklig idé, kultur och kritik. Tyngdpunkten ligger på text, men den digitala publiceringen erbjuder möjligheter för bild, ljud, film och läsarmedverkan.
Tidskriften planeras att utkomma i 4 nummer under första året med start hösten 2012, och vänder sig till prenumeranter.
Tidskriften Evangelium ges ut av en ideell förening med namnet Föreningen Tidskriften Evangelium.
Styrelse
Judith Fagrell judith@tidskriftenevangelium.se
Miriam Wredén Klefbeck miriam@tidskriftenevangelium.se
Pär Parbring par@tidskriftenevangelium.se
Sofia Lilly Jönsson sofia@tidskriftenevangelium.se

SvD skriver om tidskriften. Hylla Evangelium Svd.se>>
– Svenska kyrkan präglas hårt av det har varit en myndighet. Vi är en ung generation som vill något annat med kyrkan, säger chefredaktören Sofia Lilly Jönsson.
– Vi vill vara en uppstickare. För oss är gamla konflikter som kvinnoprästmotsåndet inte längre relevanta. Vi vill ställa frågan: Vad är kyrkans uppgift?
Det här är spännande. Jag har inte tecknat någon prenumeration ännu (tycker knappt jag hinner läsa de tidningar jag har redan) men ska nog ändå pröva ett år.

Det här ligger ju helt i linje med vad Sara Blom och Olof Bäckersten (från Areopagen), skriver på Kyrkans Tidning förra veckan Ge bättre stöd till tankesmedjor>>
Också detta som bubblar är en del av Svenska kyrkans sammanhang. Olika modeller kan komplettera varandra och en mångfald av forum kan bidra i samtalet. Vi behöver knappast oroa oss att det blir för många röster. Olika forum kan uppmuntra och peppa varandra, och samtidigt kritisera och föra samtal i sak.

Vi menar att det är önskvärt med flera och olika teologiska och kyrkliga röster som hörs och samtalar. Att det idag bubblar i Svenska kyrkan, i den organisatoriska strukturen och på andra sätt, är glädjande och hoppfullt. Man behöver inte gilla allt som sägs för att gilla att det sägs.
Så låt det bubbla. Och hitta vägar att uppmuntra och stödja. Både från Svenska kyrkans formella organisation och sinsemellan.
Som man brukar säga: Blås där det glöder!
Att vi behöver alla dessa olika teologiska röster är uppenbart. Det kan heta att vi lever i ett sekulariserat samhälle, men vi lever verkligen inte i ett samhälle utan religion och andligt sökande. 

Ur POSK s vision och program:
POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan ska
•    erbjuda närvaro, gemenskap, växt och fördjupning
•    förmedla tillit, befrielse, hopp och livsmod
•    se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
•    respektera individen och glädjas åt mångfalden
•    vara en profetisk röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet
•    vara en brobyggare mellan kyrkor
•    sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro
 Uppdaterad 2012 10 03
Kyrkans Tidning: Ny tidskrift med kyrkans identitet>>

Inga kommentarer: