31 okt. 2012

Dessa grundvärderingar styr POSK, Karin Söder!

Seglora smedja återpublicerar Karin Söders välkomsttal som hon höll när Centerpartiet hade kyrkoträff i Adolf Fredriks kyrka.
Seglora Smedja: Frivilliga är viktiga för kyrkans framtid>>
Karin Söder:
En intensiv debatt pågår om nomineringsgruppernas namn. Centerns partistyrelse har bestämt, att vi skall gå fram med partinamnet. Genom detta har vi också avgivit en tydlig varudeklaration vad gäller våra samhälleliga grundvärderingar, som också bär oss när vi skall fatta beslut i Svenska Kyrkan. Däremot skall vi vara tydliga med att vårt beslutsfattande inte får styras av t.ex. partistyrelsen. Det finns anledning att fundera över vilka gemensamma grundvärderingar, som styr t.ex. POSK, Frimodig kyrka eller Borgerligt alternativ.
Då skulle jag vilja svara Karin Söder att de grundvärderingar som styr POSK finns att läsa i vår vision och vårt program.
POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan ska
•    erbjuda närvaro, gemenskap, växt och fördjupning
•    förmedla tillit, befrielse, hopp och livsmod
•    se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
•    respektera individen och glädjas åt mångfalden
•    vara en profetisk röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet
•    vara en brobyggare mellan kyrkor
•    sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro
Vår vision utmynnar sedan i ett program där vi utvecklar hur vi tänker oss verka för detta i Svenska kyrkan. Detta, och inget annat, styr alla våra förtroendevalda. Detta ligger i botten när våra förtroendevalda är med och beslutar om verksamhet, ekonomi, personal, fastigheter och kyrkans framtid.

POSK är uppbyggt av personer som är aktiva i församlingen och som har ett lokalt förtroende i församlingen, genom den person man är och det man gör.
Rekryteringsbasen för POSK är gudstjänst- och församlingsgemenskaperna kring våra kyrkor. Kyrkan består av alla sina medlemmar, inte bara de som på olika sätt har ett samhällspolitiskt engagemang. Det är gemenskapen och det lokala förtroendet i församlingen som avgör vilka som företräder POSK.
Detta, Karin Söder, är grundvärderingarna som driver POSK! 

Inga kommentarer: