9 sep. 2012

Så kan det också fungera

Läser biskop Tuulikkis blogg där hon skriver om en av världens största lutherska församlingar.

Läs hela bloggposten här>>
Det som jag var mest intresserad av att få veta var ändå hur en församling på över 96 000 medlemmar fungerar. Vi i Sverige är ju rädda för stora församlingar. Ibland verkar det som om vi tycker att ju mindre, desto bättre. 

Den stora församlingen i Jyväskylä verkade dock fungera alldeles utmärkt med sina nio områdes- eller distriktsförsamlingar. Man har lyckats minimera kostnaderna för administration och stödaktiviteter och satsar stort på kärnverksamheten. 

Vissa verksamheter; specialdiakoni och konfirmation var gemensamma för hela församlingen, andra verksamheter sköttes av arbetslagen i de olika kyrkorna under ledning av en ”ledande kaplan”. 

Kyrkoherden var både andlig ledare och ordförande i kyrkorådet. Biskopen kände sig inte hotad av kyrkoherden trots att denna var chef för ett 40-tal präster. Allt verkade fungera mycket bra. Det kanske är dags för en missionsresa i vår riktning?
Skulle vara väldigt intressant att höra biskop Tuulikki berätta mer om det här. Kanske blir det anledning till det under kyrkomötet?

Inga kommentarer: