17 sep. 2012

(S)-Mats skriver i AiP

Mats O Karlsson som i förra veckans Kyrkans Tidning skrev att han tycker att socialdemokraterna, som parti, ska lämna kyrkovalet, skriver samma sak i AiP Låt 2013 bli S sista kyrkoval>>

Han har tillsammans med sina kollegor i Enköpings arbetarekommun skickat in en motion till socialdemokraternas nästa partikongress där de föreslår att (S) ska lämna kyrkovalet.
Jesus Kristus är förebilden och han har ingen partipolitisk tillhörighet. Motionen föreslår att valet 2013 ska bli det sista med partipolitiska förtecken och med nuvarande valsystem inom Svenska kyrkan.
(…)
Mitt förslag syftar inte till att vi kristna socialdemokrater ska minska vårt engagemang inom Svenska kyrkan men det ska i första hand bygga på att vi är just aktiva kristna och inte främst partiaktiva. För partiet är det dags att gå samma väg som Broderskapsrörelsen redan gjort – förhålla sig öppen för alla de olika trosinriktningarna och inte som nu specifikt peka ut Svenska kyrkan som plattformen för partipolitisk aktivitet.
Valblogg för POSK: En fri kyrka på riktigt>> 

Det här är så rätt tänkt. Att det är engagemanget i kyrkans som är det avgörande för att ställa upp i kyrkovalet eller inte. Inte en partipolitisk tillhörighet.

Jag hoppas bara att socialdemokraterna (och centern och sverigedemokraterna) verkligen funderar över sitt engagemang i endast en kyrka. Antingen får de ställa upp som parti i alla andra frikyrkor eller så ska de också lämna kyrkovalet i Svenska kyrkan.

Inga kommentarer: