6 sep. 2012

POSK på Världens fest

Nu befinner jag mig i Malmö. Här kommer Världens fest att äga rum i morgon fredag till söndag den 9 september. Jag ska försöka rapportera vad som händer.

Det är alltså Svenska kyrkans internationella arbete som har fest. Här kommer att vara en mängd olika aktiviteter och gudstjänster och seminarier och föreläsningar och utställningar…

Ja, på tal om utställningar så fick ju inte POSK vara med och betala en utställarplats och finnas med och berätta om vad vi vill med Svenska kyrkans internationella arbete. Det har jag ju skrivit om här>>

Men jag kommer att finnas på plats. Jag kommer att vara synlig och flera POSKare med mig. Om ni har några frågor om vad POSK vill med det internationella arbetet så fråga gärna oss!

Kyrkans Tidning skriver idag om Svenska kyrkans internationella arbete. Missionärerna har halverats jämfört med för några år sedan.
Svenska kyrkans missionärskår har halverats på tre år>>
Några vill inte kalla sig missionärer. De ser sig som något annat. Enligt wikipedia är en mission:
Mission (lat. missio) har ursprungsbetydelserna "sändning, beskickning, uppdrag, kall, kallelse". Termen har främst använts inom och om kristna samfund och kyrkor för att beteckna kyrkans eller de kristnas uppdrag, men används även om andra religioners spridning av sina budskap. Olika tolkningar av begreppet har förekommit i olika tider och olika urkunder har ansetts vägledande.
Erik Lysén, chef för det internationella arbetet, svarar Kyrkans Tidning:
Kan man med ett så begränsat antal utsända hävda att Svenska kyrkan bedriver mission?
– Det beror på vad du lägger i ordet mission. Jag menar att vi alla i en viss mening är missionärer, vi har alla ett uppdrag i Guds mission. Traditionellt innebär mission att syssla med sjukvård, undervisning och att föra ut evangelium. Vi sänder fortfarande ut präster och sjukvårdspersonal. Men i dag har vi även andra typer av tjänster. Det har blivit mer mångfasetterat.
Vissa vill att vi skall bedriva mission som innebär att vi faktiskt vinner själar för Kristus. Omvänder folk. Får människor att bekänna sig som kristna. Andra ser att mission och diakoni innebär att vi finns till, hjälper, stöttar och bygger upp. Utan att avkräva något trohetslöfte till Jesus. Vad är rätt och vad är fel?

Kanske får kan vi få lite klarhet i detta under helgen?

Sen kan man alltid fundera över varför det heter Världens fest. Vaddå världens fest? Att vi ska leva i världen men inte av världen vet vi ju. Men… ska det då heta världens fest? När det internationella arbetet hade undertiteln "Hela jorden" så föll det ju sig naturligt med "Världens fest". Men nu "Internationella arbetet" - "Världens fest"?

POSK säger i sin Vision och program:
Arbetet med opinionsbildning är viktigt och bör fortsätta, liksom stödet att rekrytera och utbilda internationella ombud i församlingarna och stödet till vänförsamlingsprojekt. POSK anser att pastoraten bör anslå medel till internationell diakoni och mission. Det är angeläget att lära av och stödja internationella kontakter.
(…)
POSK anser att det ekumeniska arbetet ska drivas vidare med kraft. Detta sker nationellt i Sveriges Kristna Råd. Det görs även genom stöd åt lokalt ekumeniskt arbete för att stärka den kristna gemenskapen. Det sker också internationellt inom Kyrkornas världsråd (KV) och Lutherska världsförbundet (LVF).

POSK menar att anslagen till dessa organisationer bör prioriteras och att ett närmare samarbete mellan KV och LVF bör eftersträvas. Vidare bör Svenska kyrkan arbeta för att bättre kontakter skapas mellan KV och de kyrkofamiljer som hittills valt att stå utanför det ekumeniska arbetet. Svenska kyrkan har en lång tradition som brokyrka och därför ett särskilt ansvar att arbeta för kyrkans synliga enhet.

Den ökade integrationen inom Europa kräver förstärkta resurser framförallt till den europeiska kyrkogemenskapen (KEK) för bevakning av och påverkan på det arbete som EU bedriver inom framför allt det sociala området och i invandringsfrågor
Kyrkans Tidning: Missionen måste också vittna om tron>>
Kyrkans Tidning: Det är en konst att våga lita på nåden>>
Kyrkans Tidning: Utbilda för mission i Sverige>>

Inga kommentarer: