4 sep. 2012

ÄBs möte om barn och unga

Kyrkokansliet i Uppsala skickar ut ett pressmeddelande att nu har den öppna anmälan till ärkebiskopens möte om barn och unga öppnat.
Mynewsdesk: Öppen anmälan till ärkebiskopens möte om barn och unga>>

Öppen anmälan till ärkebiskopens möte om barn och unga

2012-09-04 09:40
Öppen anmälan till ärkebiskopens möte om barn och unga
Den 16–17 november i år bjuder ärkebiskop Anders Wejryd in till kraftsamlingen Barn och unga – ärkebiskopens möte 2012 i Uppsala. Anmälan är nu öppen för alla intresserade, via mötets webbplats www.svenskakyrkan.se/abmote2012.
Mötet kommer att handla om hur Svenska kyrkan tillsammans med andra kan arbeta för barnets rättigheter. Några ämnen som tas upp är barns hälsa, skola och kultur. Medverkar gör bland andra barn- och äldreminister Maria Larsson, integrationsminister Erik Ullenhag, barnombudsmannen Fredrik Malmberg, BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström, och Skolverkets generaldirektör, Anna Ekström. Drottning Silvia och kronprinsessan Victoria kommer att delta.
Barn och unga – ärkebiskopens möte 2012 är uppbyggt kring tre teman, hämtade ur barnkonventionen:
  • Barns kraft och förmåga.
  • Barn i utsatta situationer.
  • Barnets rätt till andlig utveckling.
Alla intresserade är välkomna att delta i mötet, som beräknas samla omkring 1100 personer i Uppsala Konsert & Kongress. Särskilt inbjudna är medarbetare och förtroendevalda från Svenska kyrkans församlingar och stift, samt företrädare för myndigheter, barnrättsorganisationer och andra organisationer.
Läs mer på www.svenskakyrkan.se/abmote2012. Där finns också länk till anmälningssidan.
Presskontakt: ärkebiskopens pressekreterare Ewa Almqvist, ewa.almqvist@svenskakyrkan.se, telefon 0705-469677.

webbsidan för mötet kan vi läsa:

Möte om barn och unga

Den 16-17 november 2012 bjuder ärkebiskop Anders Wejryd in till möte om och med barn och unga i Uppsala. Mötet ställer frågor om hur Svenska kyrkan tillsammans med andra aktörer i samhället kan främja barnets rättigheter.

Foto: IKON
En utgångspunkt för Barn och unga - ärkebiskopens möte 2012 är FN:s barnkonvention, som slår fast att varje barn har rätt till liv, hälsa och utveckling. Mötet ställer frågor om hur Svenska kyrkan tillsammans med andra aktörer i samhället kan främja barnets rättigheter. Hur kan vi bli bättre på att samverka och hitta nya vägar?

Från ord till handling
Svenska kyrkans arbete med barn och unga är omfattande, involverar flera yrkesgrupper och många frivilliga. Vid Barn och unga – ärkebiskopens möte 2012 vill vi lyfta fram det viktiga arbete som sker inom kyrkan. Hur kan kyrkans verksamhet utvecklas, så att det blir en ännu starkare resurs i barns och ungas liv?

Barn och unga – ärkebiskopens möte 2012 handlar också om förändring. Hur går vi från ord till handling? Hur kan vi rent praktiskt arbeta för att barnkonventionens formuleringar om barns värde och delaktighet ska bli verklighet - i samhället och kyrkan, i Sverige och världen? 

Jag kommer, som POSKs informatör, att vara med på mötet. Frågan som jag har ställt mig flera gånger (och fler med mig, bla Dag Sandahl>>) är för vem detta möte egentligen är för. Och vad förväntar vi oss att få ut av det?

Jag kommer som sagt att vara där. Sen får vi se vad som kommer ut av det här. Det projekt som pågått under tre år i Svenska kyrkan 0-18 projektet sätter punkt (eller avstamp?) om jag förstått det rätt med det här mötet.

Ur POSK vision och program:

Barn och ungdomar

Svenska kyrkan har ett ansvar för dopuppföljning och POSK menar att det är nödvändigt att prioritera barn och ungdomar. Känslan av samhörighet med Svenska kyrkan beror mycket på de kyrkliga kontakterna under barn- och ungdomstiden. Arbetet med konfirmander behöver stärkas och de unga ledarna lyftas fram.

Vi behöver ständigt utveckla nya vägar att möta unga människor. Det behövs vuxna som är närvarande där ungdomarna befinner sig, till exempel i skolan och i gemenskapen på internet.

Gudstjänstlivet behöver erbjuda möjligheter för familjer och ungdomar att delta. Kyrkan behöver föryngras och använda många olika former för att göra barn och ungdomar delaktiga. POSK menar att starka barn- och ungdomsrörelser är viktiga för kyrkan och vill lyssna till och stärka Svenska Kyrkans Unga, Salt, Credo, Kriss med flera.

Lärande för alla åldrar

POSK verkar för den för nationell nivå, stiften och församlingarna gemensamma och långsiktiga satsningen på lärande och undervisning i alla åldrar.

Kunskapen om kristen tro och Svenska kyrkans liv och uppdrag försvagas snabbt i vårt land vilket betyder att många människor saknar ett språk för en andlig längtan och för religiösa erfarenheter. POSK vill att församlingarna ska vara öppna och välkomnande för alla som söker sig dit. För dem som i vuxen ålder närmar sig kyrkan ska församlingarna kunna erbjuda en genomtänkt och inbjudande undervisning där människor möts med respekt och erbjuds stöd att växa i kyrkans gemenskap. På detta sätt rustas människor att leva sin tro i vardagen.

Inga kommentarer: