13 sep. 2012

Erik Eckerdal till POSKs möte i januari

Kyrkans Tidning har i dag en debattartikel av komminister Erik Eckerdal från Knivsta pastorat.

Kyrkans Tidning: Så kan biskopen utveckla lokalkyrkan>>

Han avslutar sin debattartikel:
Svenska kyrkans ekonomiska förvaltning behöver effektiviseras och tydligare göras till ett redskap för kyrkans andliga liv och växt. Ovan föreslagna modell gynnar både kyrkans monetära ekonomi såväl som frälsningsekonomi och lägger grunden för expansion och evangelisation. Förutsättningen för detta är samtidigt ett teologiskt grundat arbete som vitaliserar kyrkan inifrån i gemenskap med den uppståndne Herren Jesus Kristus.
Det är spännande för oss i POSK att vi har bjudit in Erik Eckerdal att vara en av huvudtalarna på POSKs kyrkodagar den 12-13 januari 2013. Mer information om våra kyrkodagar kommer på vår webbsida.

Den andra talaren är Jonas Bromander. Han ska med hjälp av sina siffror hjälpa oss att ta ett kliv in i framtiden.
Erik Eckerdal ska prata om Svenska kyrkans sociala roll.

Vi ser fram emot många spännande samtal och möten under de två dagarna.
12-13 januari 2013 i Sollentuna församling.


Inga kommentarer: