13 sep. 2012

En fri kyrka - på riktigt

En av POSKs många viktiga punkter i vårt program är att kyrkan ska vara en fri kyrka - på riktigt. Det ska inte vara någon inblandning av de politiska partierna. Och POSK vill också att valsystemet ska ändras. En förändring som vi har kämpat för sedan det nya systemet infördes 2000.

Vi har idag ett alldeles för stort och för dyrt valsystem som rimmar dåligt illa med ett gott ansvartagande.

POSK har drivit frågan att endast de lokala valen ska vara direkta (som det var innan 2000) och att alla de andra valen (stift och riks) ska vara indirekta val. Det är vi övertygade om är ett mycket bättre system. Det blir enklare, billigare och framförallt så blir det också bättre och mer demokratiskt för Svenska kyrkan. För då blir det församlingarna och de som är förtroendevalda på lokal nivå som utser vilka som ska besluta på stift och riksnivå.

Läs om detta i vår Vision och program>>

Och nu kan jag till min glädje se i Kyrkans Tidning att även Mats O Karlsson (S) har kommit till samma insikt i sin insändare.
Kyrkans Tidning: Dags att släppa kyrkan fri!

Mats O Karlsson berättar att han lagt en motion till socialdemokraternas partikongress 2013, där förslaget är att (S) ska upphöra att engagera sig i det fria trossamfundet Svenska kyrkan. Han vill också att man fram till valet 2017 ägnar sig att reformera det överdimensionerade valsystemet.

Heja säger jag!!!

Ur POSK vision och program:
POSK – ett gott val
POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, är en demokratisk riksorganisation för grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti.
(…)
En demokratisk uppbyggnad tillhör Svenska kyrkans identitet. Demokratin har sin grund i varje enskild kristens ansvar för kyrkan. Dopet är den grundläggande vigningen till ansvarstagande och tjänst i kyrkan. Utformningen av demokratin kan dock skifta över tid.

Indirekta val till stiftsfullmäktige och kyrkomöte speglar bättre dessas uppgifter. Stiftsfullmäktige behandlar framför allt frågor som rör församlingar, inte medlemmar. De frågor som kyrkomötet behandlar rör i första hand kyrkans interna regelsystem och dess verksamhet på nationell nivå, det vill säga församlingarnas gemensamma arbete och kyrkans identitet. POSK menar därför att ledamöter av stiftsfullmäktige och kyrkomöte behöver ha en församlingsförankring och bör väljas indirekt av kyrkofullmäktige. Ett enklare och billigare valsystem bör införas. Församlingens medlemmar ska välja församlingens styrelse.


2 kommentarer:

Karin sa...

Carina, hur tänker du omkring argumentet att indirekta val skulle missgynna "små" grupper som inte finns representerade lokalt?

Carina Etander Rimborg sa...

Fast, POSK vill ju att det är det lokala och engagerade människorna som ska vara med och besluta i Svenska kyrkan. Då kommer det ju inte att handla om vilka nomineringsgrupper man ställer upp för. Utan jag tror i längden att det istället blir personval.