16 aug. 2012

…bottna i nåden och skapa i världen

Det var Jacob Sunnliden som var mannen bakom twitterkontot @anderswejryd som har skapat ett sådan rabalder i sociala medier och på kyrkokansliet.

Han berättar själv i Kyrkans Tidning idag hur han tänkte och vad som ligger bakom hans agerande.
Kyrkans Tidning: Jag är den falske Wejryd>>
Responsen lät inte vänta på sig. Under samma timme började människor följa kontot. Vissa tyckte det var en rolig grej och uppskattade det uppenbara låtsaskontot. Andra var oroliga och hoppades att kontot skulle skötas snyggt. Min avsikt var redan från början att överlämna kontot till ärkebiskopen själv under Världens fest och att skriva mina inlägg som om jag hade honom själv framför mig. Det tog inte lång tid innan kontot hade flera hundra följare.
Twitterkontot @anderswejryd stoppades av twitter (på kyrkokansliets uppmaning) och går inte att följa idag. Men enligt Jacob Sunnliden så kommer kontot att överlämnas till ärkebiskopen. Han kommer också att lämna över de tio (!) andra biskopskonton som han har registrerat till respektive stift. Så får vi se om något stift hakar på biskop Antje och biskop Jan-Olof och börjar twittra.

Jacob Sunnliden har med sin aktion lyft en mycket viktigt fråga för kyrkokansliet och stiftskanslierna. Dels det viktiga i att registrera namn och personer som är officiella. Dels en fundering över hur man bör kommunicera.

Att kontot @anderswejryd bara på några timmar hade flera hundra följare borde vara ett incitament för att det är en viktig kanal. Och ärkebiskopens blogg - hur många är det inte som följer den? (Därför är det pinsamt att han inte bloggat sedan 8 april!) Jämför detta sedan med hur många personer ärkebiskopen träffar om dagen eller predikar för när han firar gudstjänst.

Och nej… det ena är inte bättre än det andra. Det personliga mötet kan aldrig slå ut flera hundra följare i något socialt medie - men… här har vi kanaler som når ut. Använd de då! WWJD?

Kyrkans Tidning: Hallå där Jacob Sunnliden>>

Ur POSKs Vision och program:
Vi behöver ständigt utveckla nya vägar att möta unga människor. Det behövs vuxna som är närvarande där ungdomarna befinner sig, till exempel i skolan och i gemenskapen på internet.

Inga kommentarer: