6 juli 2012

Svenska kyrkan i utlandet

Jag hittade en liten film, inspelad under Svenska kyrkan i utlandets konferens förra året. Fyra intervjuer med förtroendevalda ute i världen.


Det är stora förändringar som har skett i Svenska kyrkans utlandsarbete. Många utredningar som har gjorts och många beslut som har tagits. Men ett av de stora stegen är att utlandsförsamlingarna äntligen blir representerade i Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Två mandat är vikta för utlandsförsamlingarna från och med valet 2013.

Detta är något som vi i POSK har kämpat för under lång tid.

Våra representanter i Svenska kyrkans råd för utlandskyrkan är Anders Roos som ordinarie och Ola Isacsson som ersättare.

Här kan du läsa om alla platser där Svenska kyrkan finns i världen och hur du når dem.
www.svenskakyrkan.se/iutlandet

Bland annat kommer Svenska kyrkan i London att ha mycket verksamhet i samband med OS som startar snart. Läs här>>

Ur POSKs vision och program:
Svenska kyrkan i utlandet är en betydelsefull del av kyrkan som vänder sig till alla de svenskar som vistas utanför Sverige en längre eller kortare tid. Visby stift har ett särskilt ansvar för församlingar och präster i utlandet.

POSK anser att det arbete som utförs inom Svenska kyrkan i utlandet är en naturlig och viktig del av Svenska kyrkan. Det är angeläget att knyta starkare band mellan församlingar i Sverige och församlingar i utlandet.
Se mer om vad en tjänst i Svenska kyrkan i utlandet innebär.

Inga kommentarer: