2 juli 2012

Mobilisera eller bara titta på - det är det första valet


Kyrkoval 15 september 2013Hälften av dem som firar gudstjänst brukar inte rösta när det är val i Svenska kyrkan. Det betyder att alldeles för många av de medlemmar som också har en församling eller en annan del av Svenska kyrkan som sin arbetsplats och kyrkan som sin arbetsgivare bara brukar tittar på när det är kyrkoval. Så kan vi inte ha det.

Den som sagt ja till erbjudandet att jobba för församlingen, för Svenska kyrkan borde förstås se det som en självklarhet att rösta själv. Och att mobilisera de andra församlingsmedlemmarna att rösta.

Nu är det mer än ett år kvar till nästa kyrkoval. 15 september 2013 är det som gäller. Så det är ännu gott om tid för nya ordningar.

Det är bra om kyrkoherden som församlingens ledare är ett föredöme. Hon eller han skulle redan nu efter sommaren behöva tala med sina medarbetare om hur man tillsammans kan planera för att använda alla möjliga upptänkliga tillfällen för att berätta om valet, tala om vikten av demokrati i kyrkan och uppmana församlingsmedlemmarna att rösta. Det kommer också att behövas krafttag för att rekrytera medlemmar som är beredda att ställa upp som kandidater i valet. Inte heller det kan lämnas till nomineringsgrupperna att sköta om. Saken är alldeles för viktig och är hela församlingens angelägenhet.

Räkna med att många förtroendevalda i Svenska kyrkan, bland annat på grund av kommande sammanläggningar av församlingar och pastorat, inte kommer att låta sig väljas om. Omsättningen bland förtroendevalda är större än vad många känner till. Och nu gäller det att de nya som bereds plats är människor som i första hand redan är aktiva medlemmar och känner församlingen väl genom sitt engagemang som gudstjänstfirare och aktiva i församlingens vardagsarbete. Kyrkoherden tillsammans med de anställda medarbetarna har en personkännedom och ett nätverk som behöver användas.

Det borde förstås ligga i varje anställd medarbetares intresse att göra en insats, så att kyrkorådet blir befolkat av de allra bästa. För det blir så mycket roligare att arbeta i församlingen med ett riktigt bra kyrkoråd som styrelse, som arbetsgivare.

Martin Garlöv
ersättare i kyrkorådet i Uppsala domkyrkoförsamling

Inga kommentarer: