29 juli 2012

Kyrkans politiska roll

Cecilia Dalman Eek, socialdemokrat och vice ordförande i fd Broderskapsrörelsen, Tro och Solidaritet, skriver på sin blogg: Dalman Eek:  Frågan är inte om kyrkan och politiken hänger ihop. Frågan är hur. Cecilia Dalman Eek kommer från och med hösten att sitta i riksdagen, när Leif Pagrotsky slutar. Hon är också aktiv i Metodistkyrkan.

Cecilia skriver:
Svarar man ja på frågan om tro och politik hänger ihop, bör man också ta sitt ansvar för att samhället utvecklas med Jesu barmhärtighet och kärlek som grund. Ett elegant sätt att uttrycka sig valde Mats Lindgren, VD för Kairos Future vid  Gemensam framtids och Sändarens seminarium: ”Kyrkan ska inte ägna sig åt politik men åt politisk handling”.
Hur Cecilia Dalman Eek ser på socialdemokraternas engagemang som parti i Svenska kyrkan vet jag inte. Hur skulle hon agera om socialdemokraterna som parti gav sig in i Metodistkyrkan eller Gemensam framtid (GF-kyrkan)?

Cecilia skriver:
Ingen utom Gud äger sanningen. Vår uppgift är att söka den. Var och en får vi tolka vår samtid i ljuset av Jesu kärlek. Att genom fördjupad analys och reflektion rusta kyrkomedlemmarna att delta i samhällsutvecklingen är en nödvändighet för en trovärdig kyrka som vill ägna sig åt politisk handling men inte åt politik.
Jag kan bara hoppas att Cecilia kan påverka sina partikamrater att också inse att det fungerar likadant åt andra hållet. En trovärdig kyrka ska inte ägna sig åt partipolitik, men gärna åt politiska handlingar. För att vi är en kyrka med Jesus som rättesnöre - inte ett partiprogram. 

När ska socialdemokraterna - som parti - lämna Svenska kyrkan? 

Inga kommentarer: