11 juli 2012

Hur möter vi dem som söker?

Två intryck stannar kvar. Religion på nätet är på inget sätt ytligare eller mindre berörande än i det lokala mötet hemma i kyrkan eller moskén. Men oerhört mycket spretigare. Högt och lågt i en salig blandning.
Vilka konsekvenser ”medialiseringen” av religion får vet ingen idag. Men ”vinnarna” bland kyrkor och samfund är sannolikt de som inser att de inte kan ha kontroll över budskapet, utan istället utrustar och uppmuntrar sina medlemmar till att vara kreativa på nätet.   
Så skriver Dag Tuvelius i Kyrkans Tidning under rubriken Världskonferens: Vildvuxen religion tar över på nätet.

Att det finns en stort andligt sökande, särskilt på internet är inget nytt. Många är de kyrkor som gör mycket för att möta behovet.

Svenska kyrkan var med på det stora mötet ECIC i Rom i början av juni.ECIC är European Christian Internet Conferene, ett nätverk för att kommunicera kristendom på webben. De träffades för sjuttonde gången.

Kyrkokansliet skrev om konferensen här på utvecklingsbloggen>>
I Finland har de exempelvis arbetat i ett projekt och utbildat tusentals kyrkoanställda i att använda sociala medier i tjänsten så att exempelvis präster finns på Facebook, där de också kopplat in en säker chatfunktion. Där har de också projekt att vidareutveckla kriskommunikationen för att på ett naturligt sätt kunna finnas på webben då en katastrof inträffar, både för media och som stöd till människor. I Schweiz har de haft själavård på nätet sedan i slutet av 1980-talet seelsorge.net, i Bayern var de tidiga med kartor och Googlemaps, på Ireland har Jesuiterna en världsomfattande bönesajt sacredspace.ie där de medvetet inte vidareutvecklar designen till fördel för enkelheten. På Facebook finns en bibelsida med extremt många följare. Detta är ett samarbetsprojekt där Anders Orsander bidrar från Skandinavien.
POSK skriver i sin vision och program:
Vi behöver ständigt utveckla nya vägar att möta unga människor. Det behövs vuxna som är närvarande där ungdomarna befinner sig, till exempel i skolan eller i gemenskapen på internet.
(…)
Svenska kyrkan bör eftersträva ökad öppenhet på internet. POSK anser att alla ska ha tillgång till en större del av den information som man i dag måste vara anställd eller förtroendevald för att komma åt.

Uppdaterad 2012 07 12
Martin Garlöv skriver ett inspirationsbrev för kommunikatörer på Svenska kyrkans intranät. För dig med inloggning kan du läsa mer om ECIC och få en massa mer tips.
Nyhetsbrev om kommunikation (Svenska kyrkans intranät>>)
Ord av Theresa av Avila har inspirerat amerikanske Meredith Gould till tänkvärda meningar, som väl fångar en insikt från konferensen.
Christ Has No Online Presence but Yours 
Christ has no online presence but yours,
No blog, no Facebook page but yours,
Yours are the tweets through which love touches this world,
Yours are the posts through which the Gospel is shared,
Yours are the updates through which hope is revealed.
Christ has no online presence but yours,
No blog, no Facebook page but yours.

Inga kommentarer: