25 juni 2012

Svenska kyrkan i Almedalen

Sedan ett par år är Svenska kyrkan aktivt med under Almedalsveckan och gör egna seminarier.
Man kan alltid fundera över om det är detta som Svenska kyrkan ska göra. Är det inte bättre att satsa dessa pengar på de som svälter? Eller använda pengarna till att missionera och prata om Jesus? Jo, det finns säkert många som tycker det. Men det ena är inte bättre än det andra.

För det är så att Svenska kyrkan också måste vara en del av samhällsdebatten. Sätta tummen i ögat på makthavare och visa på brister eller aktuella frågor.

Är du på Gotland vecka 27 så passa på att besöka något av Svenska kyrkans arrangemang. Eller gå på Nikodemus-samtalen i Visby domkyrka.

Så här står det på Svenska kyrkans webbsida>>

Seminarier

Svenska kyrkan tar ställning för den enskilda människan och hennes värdighet; för en värld utan hunger, fattigdom och förtryck.

MÅNDAG

Måndag 2 juli kl. 14:00-15:30
Lokal: Församlingshuset invid Visby domkyrka, Norra Kyrkog. 2
En annan bild av Sverige
Samtalen till ”jourhavande präst” på 112 har ökat med över 30 procent sedan 2008. Många samtal kommer från människor som lever i utsatthet och ensamhet som beror på psykisk ohälsa, åldrande och social misär. Varför har det blivit så? Är det ett sådant samhälle vi vill ha? Vad kan vi göra för att förändra?

Seminariet arrangeras av Svenska kyrkan, (H)järnkoll och Nsph (Nationell samverkan för psykisk hälsa) och Sensus.
Medverkande: Kattis Ahlström, generalsekreterare Bris, Monica Eckerdal, nationell samordnare för tjänsten ”jourhavande präst”, riksdagsledamöterna Ann Arenklo (S) och Maria Lundqvist Brömster (FP) m.fl. Moderator Susanne Rolfner Suvanto, Socialstyrelsen.

Måndag 2 juli kl. 16:30-17:00
Lokal: Silon (Internationella torget)
Hur påverkas världen och vi av ökad transnationalism?
Människor bor i allt högre grad "både här och där". Genom migration skapas s.k. "transnationella korridorer" mellan olika länder t.ex. Irak och Sverige eller Sverige och Thailand. Hur påverkas samhällen av att människor känner sig hemma i mer än ett land? Hur ska vi förstå integration i framtiden?

Seminariet arrangeras av Global utmaning, Svenska kyrkan och Sensus.
Medverkande: Sven-Bernard Fast, biskop i Visby stift, Svenska kyrkan. Lisa Pelling, programchef, Global utmaning.


TISDAG

Tisdag 3 juli kl. 10:00-11:00
Lokal: S:ta Maria domkyrka
Romer från Balkan – andra klassens asylsökande?
Hur behandlas romer i det svenska asylsystemet? Bedöms de likvärdigt med andra? Flera svenska organisationer vill nu tillsammans lyfta sina erfarenheter av romernas situation i den svenska asylprocessen. Amnestys studie från 2011 visar att Migrationsverkets handläggning har stora brister. Studien gäller främst romer från Serbien där man trots den strukturella diskriminering som romer utsättas för, i Sverige anser att deras asylansökningar är så kallat uppenbart ogrundade. Är det rimligt? Kyrkans tidning har gjort flera uppmärksammade reportage om romer som efter att ha sökt asyl i Sverige utvisats till Serbien och Kosovo och där lever med ständig rädsla och utan framtid. I det här seminariet samtalar experter från frivilligsektorn och Migrationsverkets rättschef om sina erfarenheter och slutsatser av hur romer behandlas i det svenska asylsystemet och vad det får för konsekvenser.

Seminariet arrangeras av Svenska kyrkan, Amnesty och Sensus.
Medverkande Madelaine Seidlitz, Jurist, Amnesty. Mikael Ribbenvik, Rättschef, Migrationsverket. Anki Carlsson, Migrationsrådgivare, Svenska Röda Korset. David Qviström, Journalist, Kyrkans tidning.

Tisdag 3 juli kl. 12:00-13:00 Lunchseminarium
Lokal: S:ta Maria domkyrka
Biståndets baksidor - en ensidig debatt?
Har svenskt bistånd blivit till en inrikespolitiskfråga – vad betyder det i så fall för nya globala utmaningar? Hur kan debatten bidra till en bättre biståndspolitik?
I år är det femtio år sedan Sveriges regering formade det svenska biståndet. Målet är att skapa förutsättningar för fattiga att ta sig ur fattigdomen. Är det så att svenskt bistånd har blivit till en inrikespolitiskfråga – vad betyder det i så fall för nya globala utmaningar? Hur kan debatten bidra till en bättre biståndspolitik? Hur kan vi få en diskussion om ett bistånd när det är så många andra faktorer som påverkar förutsättningarna för utveckling och fattigdomsbekämpning? Under seminariet ger Noak Lövgren, biståndsdebatten.se, en bild av den pågående biståndsagendan därefter ett samtal mellan Erik Lysén Internationell chef Svenska kyrkan, Joachim Beijmo kommunikationschef Sida och Christian Holm (M). Moderator: Ulrika Knutson.

Seminariet arrangeras av Svenska kyrkan tillsammans med Föreningen för Utvecklingsfrågor, Concord Sverige och Sensus.
Medverkande: Noak Lövgren, redaktör, biståndsdebatten.se. Erik Lysén, Internationell chef, Svenska kyrkan. Joachim Beijmo, kommunikationschef, Sida. Erik Helmerson, ledarskribent, Dagens nyheter. Christian Holm (M). Moderator Ulrika Knutson.

Tisdag 3 juli kl. 14:00-14:30
Lokal: Silon (Internationella torget)
AidWatch - en granskning av svenskt bistånd
Med bakgrund av den dagsfärska Aidwatchrapporten kommer vi bland annat att diskutera framtidens bistånd.

Seminariet arrangeras av Svenska kyrkan, Concord Sverige och Sensus.
Medverkande: Peter Sörbom, policysamordnare, Concord Sverige. Sofia Svarfvar, handläggare global ekonomi, Svenska kyrkan, internationella avdelningen.

Tisdag 3 juli kl. 15:00-16:00
Lokal: S:ta Maria domkyrka
Att förebygga självmord - En gemensam utmaning
Hur kan flera självmord förebyggas? Vi har en nollvision men antalet självmord bland våra ungdomar minskar inte. Samtal om förutsättningar i arbetet med de nationella riktlinjerna för självmordsprevention.

Seminariet arrangeras av Svenska kyrkan och Sensus.
Medverkande professor Britta Alin-Åkerman, Nasp, projektledare SsiV diakon Eva Bonander, biskop Antje Jackelén, avdelningschef Anders Printz, Socialstyrelsen, riksdagsledamot Magdalena Andersson (M). Moderator Hans Gentzel.

Tisdag 3 juli kl. 15:30-16:00
Lokal: Silon (Internationella torget)
Ett samtal om fred
Hur kan vi bygga en fredskultur? Skapas säkerhet med vapen? Ett samtal om fred och mänsklig säkerhet.

Seminariet arrangeras av Svenska kyrkan och Sensus.
Medverkande: Eva Palmqvist, handläggare för fred och mänskliga rättigheter, Svenska kyrkan. Sofia Walan, generalsekreterare, Kristna fredsrörelsen.

ONSDAG

Onsdag 4 juli kl. 08:45-10:00 Frukostsamtal
Lokal: S:ta Maria domkyrka
Utrota hunger genom att ge pengar i handen?
Barnbidrag och folkpensioner skulle kunna lyfta människor i utvecklingsländer ur fattigdom. Forskning visar att sociala trygghetssystem ger goda resultat – undernäringen minskar, fler barn går i skolan. Hur kan biståndet bidra till att utveckla sociala trygghetssystem i fattiga länder? Barnbidrag, folkpensioner och beredskapsarbeten lyfter redan idag hundratals miljoner människor i utvecklingsländer ur fattigdom. Men mer skulle kunna göras. Dessa sociala trygghetssystem ger goda resultat – undernäringen minskar, fler barn går i skolan och människors hälsa förbättras. Biståndet har länge haft en liten roll i utvecklingen, men idag satsar Världsbanken och andra stora biståndsaktörer stort. Hur kan Sverige genom biståndet bidra till att utvecklingen av social trygghet i fattiga länder? Moderator: Jesper Bengtsson, chefredaktör för tidning Omvärlden.

Samtalet arrangeras av Svenska kyrkan och Sensus.
Medverkande: Erik Lysén, Internationell chef, Svenska kyrkan. Antje Jackelén, Biskop Lunds stift, Svenska kyrkan. Torsten Wetterblad, Sida. Desirée Pethrus (KD). Christian Holm (M). Valter Mutt (MP). Jesper Bengtsson, chefredaktör, Omvärlden.
Onsdag 4 juli kl. 10:30 - 11:30
Lokal: S:ta Maria domkyrka
 
Pågår en etnifiering av fattigdomen i Sverige?
Flera studier visar att de fattiga i Sverige i allt högre grad är utlandsfödda. Vad beror det på? Vilka konsekvenser får detta – framförallt för barnen? På vilket sätt är detta en folkhälsofråga? Är det så att våra samhällen faller isär p.g.a. ekonomiska orättvisor? Hur kan vi motverka fattigdomen bland invandrade? Har det varit för mycket ”omhändertagande” av invandrade som regeringen hävdar? Vilken roll spelar diskriminering? Eller är det helt enkelt så att det är naturligt att man halkar efter när man kommer till ett nytt land, särskilt om man har traumatiska upplevelser av krig och förföljelse bakom sig?

Seminariet arrangeras av Svenska kyrkan och Sensus.
Medverkande: Erik Ullenhag, Integrationsminister, Regeringskansliet. Anna Hellgren, Ledarskribent, Dagens Arena. Sarah Wamala, Generaldirektör, Folkhälsoinstitutet. Tapio Salonen, Professor i socialt arbete, Malmö högskola. Lottie Eriksson, Församlingspedagog, Bergsjöns församling Svenska kyrkan. Kristina Hellqvist, Moderator, Svenska kyrkan.


TORSDAG

Torsdag 5 juli kl. 11:00-12:00 Lunchseminarium
Lokal: S:ta Maria domkyrka
Viskningar och rop- Hur ska barnets röst bli hörd?
Svenska kyrkan vill i seminariet lyfta frågan om hur vuxenvärlden kan lyssna till barn och unga på ett strukturerat sätt som kan leda vidare. Hur kan vuxenvärlden lyssna till barn och unga på ett strukturerat sätt som kan leda vidare? Hur kan föräldrar, skola, organisationer och myndigheter hitta kanaler för att kunna lyssna till barnets berättelse? Hur kan barnets kraft och förmåga tillvaratas på ett bättre sätt? Rapporter från Barnombudsmannen och Rädda barnen visar att barnets röst inte hörs, särskilt inte rösterna från de barn som befinner sig i utsatta situationer. Hur kan vi säkerställa kanaler och forum som barn behöver för att kunna prata om hur de mår och hur deras situation ser ut? Var hittar vi de vuxna som orkar och har tid att lyssna så att barnets kraft och förmåga tillvaratas? Svenska kyrkan är, vid sidan om idrottsrörelsen, den organisation i Sverige som har störst verksamhet för barn och unga. 35 000 15-åringar konfirmeras årligen och medarbetare i Svenska kyrkan har god erfarenhet av att lyssna till barn och unga. Fyller kyrkans öppna grupper, med över 2 000 000 besök år 2010, en viktig trygghetsfunktion?

Seminariet arrangeras av Svenska kyrkan och Sensus.
Medverkande Maria Larsson, Barn– och äldreminister KD, Regeringen. Hillevi Wahl, Författare. Antje Jackelén, Biskop, Svenska kyrkan. Henry Ascher, Professor, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Ardalan Shekarabi, doktorand i juridik, Uppsala universitet.

Torsdag 5 juli kl. 13:00-14:30
Lokal: S:ta Maria domkyrka
Etik och ekonomi i den svenska vapenexporten
Den svenska vapenexporten till diktaturer ökade under 2011. Är vapen en vara som alla andra? Är vapenexporten nödvändig för svenska jobb och svensk välfärd? Ett seminarium som lyfter de etiska och ekonomiska aspekterna av svensk vapenexport.
Seminariet arrangeras av Svenska kyrkan, Kristna fredsrörelsen och Sensus.
Medverkande Erik Lysén, internationell chef, Svenska kyrkan. Sofia Walan, generalsekreterare, Kristna Freds. Marie Demker, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet. Lars Ingelstam, forskare. Caroline Szyber (KD). Torbjörn Björnlund (V). Sven-Bernhard Fast, Biskop i Visby. Moderator: Ulrika Knutson.
Torsdag 5 juli kl. 14:00-14:30
Lokal: Silon (Internationella torget)
 
Ät mindre kött och utrota hungern?
Svenska kyrkans ageravolontärer diskuterar om minskad köttkonsumtion kan bidra till att utrota hunger och fattigdom.
Workshopen arrangeras av Svenska kyrkan och Sensus.
Medverkande: Caroline Blomberg, Ageravolontär, Svenska kyrkan. Ellen F Skånberg, Ageravolontär, Svenska kyrkan.
Nikodemussamtal juli 2012, Visby domkyrka

Söndag 1/7 kl 22.00 Namn ej klart (SD)
Måndag 2/7 kl 22.00 Åsa Romson, språkrör (MP)
Tisdag 3/7 kl 22.00 Kent Persson, partisekreterare (M)
Onsdag 4/7 kl 22.00 Jonas Sjöstedt, partiledare (V)
Torsdag 5/7 kl 17.00 Carin Jämtin, partisekreterare (S) - obs, tiden!
Torsdag 5/7 kl 22.00 Erik Ullenhag, integrationsminister (FP)
Fredag 6/7 kl 17.00 Stefan Attefall, civilminister (KD) - obs, tiden!
Fredag 6/7  kl 22.00 Anna-Karin Hatt, it- och energiminister (C) 

Nikodemus var en biblisk makthavare och var medlem av det mäktiga Stora rådet. Han sökte en sen kväll upp Jesus för ett nära samtal om livets frågor. Nikodemuskvällarna avslutas med en enkel mässa.
Ur POSKs vison och program:
POSK vill att Svenska kyrkan ska
•    erbjuda närvaro, gemenskap, växt och fördjupning
•    förmedla tillit, befrielse, hopp och livsmod
•    se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
•    respektera individen och glädjas åt mångfalden
•    vara en profetisk röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet
•    vara en brobyggare mellan kyrkor
•    sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

Lunds stift pressmeddelande: Biskop Antje debatterar i Almedalen>> 
Uppdaterad 2012 06 29
Kyrkans Tidning: Tro och kyrka i Almedalen>>

1 kommentar:

LeoH sa...

Visst ska SvK delta i samhällsdebatten, men frågan är om Almedalen, just då, är den bästa platsen för samhällsdebatt.

Jag betvivlar starkt.