18 juni 2012

Jag tror. Jag röstar.

En app för Kyrkovalet

I en av våra systerkyrkor är det val till hösten. Och inför valet sprids nu en iPhone-app. Meningen med appen är att den ska hjälpa till att uppmärksamma kyrkovalet och förmå fler medlemmar än vanligt att använda sin rösträtt. För i den Bayerska evangelisk luthersk kyrkan är det ungefär lika liten andel av medlemmarna som använder sig av sina demokratiska rättigheter som i Svenska Kyrkan.

Så därför sprider man appen och bjuder in människor att göra sina egna reklamfilmer för valet. Med appen är det busenkelt att filma, redigera och ladda upp videon till den tyska kyrkovalssajten. Och bland de uppladdade bidragen kommer några att belönas med fina priser varje månad.

Kyrkoval 15 september 2013Jag gillar verkligen idén med att involvera medlemmar i mobiliseringen inför ett kyrkoval. Så den här appen tycker jag borde göras i en svensk version och användas i Svenska Kyrkan 2013.

Temat för den tyska kampanjen är “Ich glaub. Ich wähl” som borde kunna översättas till svenska med “Jag tror. Jag röstar.”

Martin Garlöv
kommunikatör samt förtroendevald för POSK i Uppsala

http://www.youtube.com/watch?v=gVvl3CVFXII&feature=related

Webbsida: Ich glaub. Ich wähl.>>

4 kommentarer:

Bengt Held sa...

Hej Carina, Martin och andra. Eftersom jag är en av de bloggare ni länkar till får jag upp bloggposter från er när jag brukar kolla googlar Helds HBT-nyheter senaste dygnet. Ibland läser jag någon bloggpost från er.

Min poäng med den här kommantaren är att jag helt stödjer er kamp för att få bort de partipolitiska grupperna i Svenska kyrkan. Det är faktiskt absurt att tre riksdagspartier, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna även i nästa kyrkoval ska ställa upp som partier.

Men även grupper som Folkpartister i Svenska kyrkan, Kristdemokrater i Svenska kyrkan är egentligen löjliga. Vad har partitillhörighet med någons teologi och religiösa tro? Däremot tycker jag grupper som Liberaler i Svenska kyrkan eller Kristen vänster skulle vara ok OM de inte har någon som helst koppling till något parti och förtydligar att de är öppna för alla som delar dess värderingar.

Själv röstade jag på Öppen kyrka i förra kyrkovalet. Jag skulle teoretiskt kunna tänka rösta på POSK om det inte varit för att ni inte ville ta ställning för förslaget om samkönade vigslar. Den dag ni kan samlas om att tydligt vara för homovigslar blir ni ett alternativ för mig. Om jag sedan röstar på er är en annan sak.

En spontan kommentar en måndagförmiddag. :-)

Bengt

Carina Etander Rimborg sa...

Tack för dina synpunkter, Bengt!

Mats Rimborg sa...

Bengt, POSK skriver följande i sitt program för kyrkovalet 2013, under rubriken Samlevnad:

"För POSK är det självklart att alla, oavsett sexualitet, ska mötas med respekt och välkomnas i Svenska kyrkan och i POSK. I Sverige är det möjligt att ingå äktenskap mellan personer av samma kön genom borgerlig vigsel sedan den av riksdagen beslutade könsneutrala äktenskapslagstiftningen trädde i kraft 2009. Efter kyrkomötets beslut är det även möjligt att ingå äktenskap mellan personer av samma kön genom vigsel i kyrkan. Beslutet innebär samtidigt att ingen enskild präst har skyldighet att förrätta sådan vigsel.

POSK delar uppfattningen att Svenska kyrkan med sin lutherska äktenskapssyn kan rymma två olika uppfattningar i vigselfrågan utan att dessa blir kyrkoskiljande och anser att det beslut som har fattats ska stå fast. Det är dock angeläget att respektera både dem som anser att äktenskap borde vara reserverat för relationen mellan en man och en kvinna och dem som omfattar den nya utvidgade synen på äktenskapet. POSK menar att det viktigaste är att visa omsorg om de människor som vill ingå äktenskap."

POSK anser alltså, och detta är viktigt att betona, att det beslut som har fattats ska stå fast. Däremot vill vi inte gå ännu längre och tvinga någon enskild präst att förrätta "homovigslar" (ditt ordval), och vi menar i konsekvens med detta att Svenska kyrkan kan rymma olika uppfattningar i denna fråga. Några utrensningsaktioner vill vi alltså inte ställa upp på.

Du kan läsa hela vår nya vision och program på http://www.posk.se/viewNavMenu.do?menuID=1782 , och rösta gärna på POSK i nästa val.

Bengt Held sa...

Hej!

Tack för kommemanterna.

Bra att Posk är tydligt är för vigslar både för samkönade och olikkönade vigslar i ert program inför 2013 års kyrkoval. Det var ni tyvärr inte inför 2009 års kyrkoval. Jag vill också förtydliga att jag håller med om att de präster som inte vill viga homopar ska få slippa det men att varje församling ska ha ansvar att fixa fram en vigselförrättare. Alltså det system som finns idag i Svenska kyrkan. Vad jag vet finns det ingen nomineringsgrupp som vill tvinga präster viga samkönade par.

Dock är jag också för att präster inte ska kunna avsäga sig vigselrätten generellt i någon sorts symbolisk protest mot homovigslar som vissa gjort. Därför välkomnade jag det beslut som togs med stor majoritet förra hösten om att vigselrätt ingår normalt i prästyrket i SvK. Tyvärr var det inte Posks åsikt (jag har läst er reservation så ni behöver inte förklara hur ni resonerade) men en del i Posk röstade säkert med majoriteten eftersom den blev så betydande. Men ni accepterar säkert den reformen också - ni brukar göra det när reformerna väl är genomförda. Det är andra nomineringsgrupper som driver det framåt när det gäller HBT i Svenska kyrkan. Trots det är er nya åsikt i programmet bra.

Bengt

Bengt