27 juni 2012

(G) som i Gud

Tidningen Dagen och Frälsningsarmen har också ett program under Almedalen, precis som Svenska kyrkan, som jag skrev om häromdagen här>>.

TIdningen Dagen och Frälsningsarmens program heter (G) som i Gud och i dagens papperstidning skriver redaktionschefen Thomas Österberg på sistasidan att SVT har planerat in en debatt på TV under  nästa vecka.

SVT har använt en av rubrikerna, "Får man tro på Gud i Sverige", och debattörer från Dagens och Frälsningsarmens seminarium kommer att vara med i studion.

Nu är jag personligen inget stort fan av programmet Debatt. De få gånger jag har sett på det blir jag bara irriterad över den ytlighet som speglar sig, att folk inte får tala till punkt, att ämnet inte får diskuteras klart, att vissa får ta så stor plats, att folk blir avbrutna osv osv.

Om det går att göra det här ämnet "Får man tro på Gud i Sverige" rättvisa i SVT Debatt tvivlar jag på - men det är ju bra att frågan ändå kommer upp.

För var går gränsen för individens rätt att uttrycka sin tro och leva efter sina övertygelser samt samtala med andra om detta - jämfört med att vi lever i en sekulär stat och vi inte ska bli påtvingade någons annans övertygelse? Var går gränsen? Och vem sätter egentligen upp den gränsen? Du? Jag? Samhället?

Någon av er kommer omedelbart att tänka "Det är Gud och det är bibeln som är mitt rättesnöre!" - och visst kan det vara rätt… men med tanke på hur olika Guds ord tolkas och bibeln läses så är det inte ett enkelt svar.

Öppenheten mot andras synsätt måste få råda. Mångfalden är viktig, det svåra är att gemensamt dra de yttersta gränserna i mångfalden.

Ur POSKs vision och program:

Mångfald – en möjlighet

En kyrka som omfattar större delen av befolkningen är självfallet inte en homogen åsiktsgemenskap. Bland oss som är engagerade i kyrkan finns det en mångfald av uppfattningar. Inom ramen för den grundläggande tro, bekännelse och lära som Svenska kyrkan står för finns det avsevärt utrymme att tolka och konkretisera vad kristen tro och kristet liv innebär i ord och handling. Hela församlingen har del i ansvaret för kyrkans lära. Det är fråga om ett gemensamt uppdrag att förkunna det kristna budskapet. Ett särskilt ansvar har de förtroendevalda, liksom de som är vigda till tjänst inom kyrkan.

De olika kyrkliga traditioner och inriktningar som ryms inom Svenska kyrkan utgör en rikedom, och förutsätter att alla är beredda att respektera varandras olika uppfattningar och att följa demokratiskt fattade beslut. Toleransen för oliktänkande behöver öka, liksom ödmjukheten hos alla som gör anspråk på att stå för den enda sanna uppfattningen i olika frågor. Vi i Svenska kyrkan behöver bli bättre på att hantera konflikter och härbärgera olika uppfattningar. POSK har idéer för framtiden och vill leda utvecklingen mot en kyrka som karaktäriseras av mångfald och respekt.
Uppdaterad 20120705
Det blev som jag trodde - en inte särskilt bra debatt i TV. Det skriver i alla fall tidningen Dagen om debatten i SVT den 6 juli.
Dagen Ledarrblogg: Rörig religionsdebatt i SVT>>

Inga kommentarer: