29 juni 2012

Areopagen.se

Jag har berättar förut om alla de olika teologiska arenorna som finns. Jag listade dem i den här bloggposten>>

Nu skriver Sara Blom från Areopagen.se en artikel i Svensk Kyrkotidning om den teologiska tankesmedja som hon är del av.

Läs hela artikeln här>>

Ett medvetet karaktärsdrag för Tankesmedjan Areopagen är att den spänner över Svenska kyrkans teologiska bredd. Någon frågade mig hur bred, och jag svarade så bred som du kan tänka dig. Carina Etander Rimborg beskrev i en kommentarstråd hos Kyrkans Tidning areopagen.se med orden ”enormt stor bredd bland sina skribenter”.[1] Om man tittar till de olika etiketter som florerar i Svenska kyrkan, eller om man ser till de inomkyrkliga frågor som varit uppe till debatt så har vårt nätverk en stor bredd. Vi ser det som en stor tillgång och möjlighet. Och vi förenas av en önskan om det goda samtalet och det teologiska perspektivet i debatten. Jag kan inte göra mig till röst för alla i nätverket, men jag anar att många, liksom jag, också ser etiketterna som begränsade. Och bara för att man tycker olika i en viktig fråga behöver man inte vara oense i andra viktiga frågor.
Ur POSKs vision och program:
POSK vill att Svenska kyrkan ska
•    erbjuda närvaro, gemenskap, växt och fördjupning
•    förmedla tillit, befrielse, hopp och livsmod
•    se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
•    respektera individen och glädjas åt mångfalden
•    vara en profetisk röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet
•    vara en brobyggare mellan kyrkor
•    sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

Inga kommentarer: