14 maj 2012

Vad säger biskoparna?

I alla stift, samfälligheter och många församlingar så håller man på att fundera på hur den nya organisationen i Svenska kyrkan kommer att gestalta sig efter kyrkomötets beslut i november.

I de stora samfälligheterna blir det störst förändring. Och jag som sitter i kyrkonämnden i Göteborg (med en samfällighet på 30 församlingar) vet att diskussionerna vågor har gått höga. Dessutom har vårt stift (Göteborg) funderat vad som händer om hela samfälligheten blir ett enda stort pastorat - och därför skickat ut en remiss med ett förslag på att bryta upp samfälligheten så det blir sex pastorat istället för ett.

Nu ska jag inte fördjupa mig i för- och nackdelar med detta.

Men jag saknar en sak när det gäller strukturutredningen.

Det är biskoparnas synpunkter på vad en kyrkherde är, hur en pastorat ledning ska se ut och vilka uppgifter som ska ligga på denna pastorala ledare. Eller har jag missat något? Har någon av biskoparna sagt något i denna fråga? Eller biskopskollegiet? Hänvisa mig gärna dit då, så jag också kan läsa.

För det är klart att en kyrkoherde som har ansvaret för ett pastorat med många församlingar har ett helt annat pastoralt ansvar en en kyrkoherde som har ansvar för en församling med en kyrka.

Vad säger biskoparna om den här typen av ledarskap? Vad är viktigt? Hur ska det se ut?
Och vad säger biskoparna om vad en församling är?

Jag tycker själv att denna pusselbit är en av de saknade länkarna i hela organisationspusslet som gör att vi inte kan se hela bilden och få helheten klar.


1 kommentar:

Anonym sa...

Jag instämmer i dina funderingar; det visar sig enligt, den erfarenhet jag har, att det ställs helt olika krav på en Kh i en större församling med stor personal,jämfört med en liten, med kanske ett tio-tal personal.

Jag är fast övertygad om att kyrkomötets beslut inför det att kyrkan blev en "frikyrka" att Kh skall vara chef över alla anställda i en församling var förhastat. Det ställs, som ensam chef, mycket stora krav på personen. Jag ser gärna att ansvaret delas på en pastoral del och en personal-del. Brita Maria i Mora