18 maj 2012

Skolavslutningar i kyrkan - eller inte?

Kyrkomötet beslutade förra året att ta fram ett samtalsdokument till församlingarna om skolavslutningar i kyrkan. Det var en motion som var uppe i Kyrkolivsutskottet, där jag är ordförande.

Och nu har samtalsdokumentet kommit. 14 sidor som är till för församlingarnas arbetslag och förtroendevalda, för att diskutera kyrkan och skolavslutningar.
Så här står det på intranätet, där man kan hämta materialet.
Skolavslutningen i kyrkan kan sägas utmana någons frihet från religion, samtidigt som den bejakar någon annans rätt till religion. Vad innebär religionsfriheten? Är den bara frihet från religion eller innefattar den också rätt till religion? 

Materialet Svenska kyrkan och skolavslutningar är framtaget på initiativ av kyrkomötet för att vara ett stöd till församlingar som vill reflektera över mötet mellan kyrka och skola. Mateialet vänder sig till församlingarnas arbetslag, det vill säga ideella, förtroendevalda och anställda. 
I Svenska kyrkan och skolavslutningar finns texter, illustrationer och samtalsövningar, samt en ledarinstruktion.

Nå, vad tycker du? Jag vet inte själv om det var detta jag hade tänkt mig när vi gav uppdraget till kyrkokansliet - men om det är någon som har använt det här materialet och om det har bidragit till något i församlingen så är det bra.

Är det någon av er i församlingarna som har sett materialet eller fått veta om att det finns?

Ur POSKs vision och program:
Barn och ungdomar
Svenska kyrkan har ett ansvar för dopuppföljning och POSK menar att det är nödvändigt att prioritera barn och ungdomar. Känslan av samhörighet med Svenska kyrkan beror mycket på de kyrkliga kontakterna under barn- och ungdomstiden. Arbetet med konfirmander behöver stärkas och de unga ledarna lyftas fram.

Vi behöver ständigt utveckla nya vägar att möta unga människor. Det behövs vuxna som är närvarande där ungdomarna befinner sig, till exempel i skolan eller i gemenskapen på internet.

Gudstjänstlivet behöver erbjuda möjligheter för familjer och ungdomar att delta. Kyrkan behöver föryngras och använda många olika former för att göra barn och ungdomar delaktiga. POSK menar att starka barn- och ungdomsrörelser är viktiga för kyrkan och vill lyssna till och stärka Svenska Kyrkans Unga, Salt, Credo, Kriss med flera.

Lärande för alla åldrar
POSK verkar för den för nationell nivå, stiften och församlingarna gemensamma och långsiktiga satsningen på lärande och undervisning i alla åldrar. 

Kunskapen om kristen tro och Svenska kyrkans liv och uppdrag försvagas snabbt i vårt land vilket betyder att många människor saknar ett språk för en andlig längtan och för religiösa erfarenheter. POSK vill att församlingarna ska vara öppna och välkomnande för alla som söker sig dit.

Uppdatering 2012 05 30
Sydsvenskan: Kyrkdörrar stängs efter gudsförbud>>

1 kommentar:

Staffan Holmquist sa...

Tack för att du offentliggjorde detta samtalsunderlag, så att jag kunde läsa det.
Jag hade sett fram emot ett rejält diskussionsunderlag som skulle ge oss verktyg att diskutera kring vad som kan anses vara konfessionellt eller icke-konfessionellt och vilken roll kyrkan kan och bör ha vid skolavslutningar. Jag är rejält besviken. Jag har skrivit mer om detta på min blogg.

Staffan Holmquist, präst