4 maj 2012

KOM 2012

I två dagar har jag befunnit mig i Stockholm på Svenska kyrkans kommunikationsdagar KOM 2012. Kommunikationsdagarna riktar sig till alla informatörer och kommunikatörer som jobbar i Svenska kyrkan, men även till de som är ansvariga för informationen (som förtroendevalda) och chefer. I år var det fler kyrkoherdar med än det varit förut.

KOM 2012 är den fortbildning och kunskapsdelning som är en av de insatser som kyrkokansliet ger stiften och församlingarna. Jag var med som förtroendevald från Göteborg.

Två matnyttiga och fyllda dagar. Vi var över 300 personer från hela landet. Små och stora seminarier och samlingar. Information, diskussion, inspiration…Det handlar om att dela och att förankra. Processerna är långa och många inom Svenska kyrkan.

I dag på förmiddagen lyssnade jag på ett seminarie om kommunikationsstrategin. Och vi fick höra Forsman & Bodenfors  - den reklamfirma som Svenska kyrkan har avtal med. De som bland annat producerat de senaste fastekampanjerna (som för övrigt vunnit silverägg).

De har tillsammans med kyrkokansliet tagit fram ett förslag som presenterades för första gången i dag, där de hade idéer om några gemensamma kampanjer under en treårsperiod. Kampanjer som bygger på kyrkoåret och på människors behov. Konceptet verkade mycket, mycket bra och informatörer och kommunikatörerna gav tummen upp till att fortsätta arbeta med detta. Det viktigaste var bara att tidigt berätta om vad kampanjen ska handla om och när den ska gå för församlingarna och stiften. Framförhållning var ett nyckelord.

Det kommer att bli en kampanj redan till julen - så planera för det och ligg på era stift för att få information.

Jag var också på ett mycket intressant föredrag om Kyrkan och sociala medier där Emanuel Karlsten delade med av sina erfarenheter och gav tips och råd. Jag filmade med bambuser och du kan se hela föredraget här:

Innan vi skiljdes åt i eftermiddag firade vi en mässa tillsammans. Den leddes av Åke Bonnier, biskop electus i Skara. Hör vad han hade att säga:

Nu sitter jag på tåget på väg mot Linköping. I morgon ska POSK ha sitt årsmöte och vi ska besluta om vårt handlingsprogram för den kommande mandatperioden. Det ska bli roligt och spännande. Jag hoppas att vi får bra och konstruktiva diskussioner om programmet och att det ska landa bra hos våra medlemmar.

Kyrkans Tidning: Rekordmånga deltagare på KOM-dagarna>>

Inga kommentarer: