Efter en anmälan från Humanisterna vill Stockholms domkapitel att Klein ska uttala sig om kampanjande mot andra livsåskådningar än den kristna.

Anmälan gäller en text i Seglora smedjas nättidning. Domkapitlet skriver i sitt beslut att det vill "bereda Helle Klein tillfälle att yttra sig över skrivelsen i den del som inte kan sägas omfattas av utgivningsbevis: Om det är förenligt med hennes uppdrag som präst att driva kampanj mot andra livsåskådningar än den egna kristna."