1 apr. 2012

Bokrecension: Skakad, inte rörd!


Skakad, inte rörd!
Per Eckerdal
Ett herdabrev till kyrkans folk i Göteborgs stift
Argument
2012
136 sidor


Lagom till stilla veckan 2012 anländer biskop Pers herdabrev "Skakad, inte rörd!"

Det är en liten, behändig bok, sprängfylld med innehåll.
Biskop Per delar in boken i fem delar:
1. Tillvarons grund och nytolkningens nödvändighet
2. Trons grammatik och kärlek
3. Tillit och diakoni
4. Kyrkan i livets strömfåra
5. Skakad och berörd!
Mellan dessa kapitel är insprängt något som han kallar Intermezzo - korta texter och tankar som för boken vidare.

Boken genomsyras av en stark betoning på diakonatet och dess uppgift och plats i kyrkan. Kanske inte så konstigt med tanke på att Per varit direktor för Bräcke diakoni.

I första kapitlet tar han upp vikten av nytolkning av Guds ord och förklarar varför detta är viktigt för oss idag. Det förvånar mig därför att Göteborgs stift var ett av de stiften som sa nej till remissen om den ekumeniska översättningen av trosbekännelsen. (hade skrivit nattvardsbönen vilket var fel, rättad 2 april)

I boken finns många tankar och förhoppningar som jag tror att församlingarna kan fundera över och som biskopen kommer att ta upp när han kommer på besök. Hur kyrkan ska jobba med diakoni. Hur kyrkan ska vara nytolkande. Hur kyrkan ska vara lyssnande och möta varje människa. Hur han önskar att fler församlingar skulle våga kliva ur de traditionella ramarna och att fler vågar ha en vidsynt blick för nya synsätt, där han tar Åh stiftsgård som ett exempel.

Det här var en bok som tål att läsas om. En bok som jag hoppas att församlingarna tar sig tid att läsa och försöka sätta in i sina sammanhang.
Det finns saker som jag funderar över - men jag gissar att det var detta som var meningen.
En kyrka som är skakad och som berör
Som biskop mitt bland kyrkans folk vill jag få vara med och forma en kyrka, skakad av insikten att Guds kärlek på ett reellt sätt förändrar tillvaron. Och som just därför att vi i våra liv får ta emot och ge vidare den gudomliga kärlekens satt, som kyrka och som kristna kan få beröra medmänniskans liv. Det är en kyrka som är tydlig, lyssnande och diakonal.
(sid 119)

Uppdaterad 2 april

Välkommen på mässa, möte och mingel med biskop Per!

• 10/4 18.00 Domkyrkan, Göteborg
• 11/4 18.30 Uddevalla kyrka
• 12/4 18.00 S:t Nicolai, Halmstad


Herdabrevet skickas med post före påsk till alla som får Korsväg.
Boken finns även till försäljning vid tillfällena ovan.

Göteborgs stifts webbsida>>


1 kommentar:

Mats Rimborg sa...

Nattvardsbönen har vi såvitt jag kan minnas inte behandlat i Göteborgs stiftsstyrelse, det var trosbekännelsen som frågan gällde. Men i det fallet ställde sig Per på bakåtsträvarnas sida, tillsammans med alla från S och ÖKA. Det ska vi komma ihåg till kyrkovalet nästa år.