17 apr. 2012

Beslutsunderlaget för kyrkliga utbildningar

Nämnden för utbildning, forskning och kultur (NUFK) har under en längre tid utrett och diskuterat Svenska kyrkans utbildningar. Nu föreligger ett beslutsunderlag som ska upp på kyrkostyrelsens nästa möte.

Här kan du läsa hela underlaget och bakgrunden till de förändringar som nämnden vill genomföra. Utbildningarna kommer att påverka de medarbetare som Svenska kyrkan kommer att anställa i framtiden. Dessa beslut är alltså väldigt viktiga.

Kerstin Hesslefors Persson och Niklas Grahn är POSKs ledamöter i nämnden och Kerstin skriver: " Detta är nämndens förslag. Det är så långt vi kunde komma tillsammans nu OCH en enad nämnd står bakom förslaget. Detta förslaget har i grunden en annan ingång än det förra, inte ett uppdrag med fyra inriktningar, utan fyra yrken under kyrkans tak."

Inga kommentarer: