13 mars 2012

Skara stift väljer biskop

I dag är det biskopsval i Skara stift. Runt klockan 12 har stiftet lovat att lägga ut resultatet på sin webbsida där man skriver följande>>

I dag är det dags för biskopsval i Skara stift. På tolv platser i stiftet samlas de totalt 625 röstberättigade för att utse stiftets 83:e biskop. Omkring klockan 12 kan du läsa valresultatet här på hemsidan (Skara stifts)>>

Skara stift röstar om ny biskop idag

I dag är det dags att välja en ny biskop i Skara stift.

Biskopens mitra

Foto: Sven-Erik Falk

Biskop Erik Aurelius kommer att lämna sin post i augusti. Det är en omfattande process att utse hans efterträdare.
Ett biskopsval består numera i regel av fyra moment. Det hela inleds med ett nomineringsval. Då samlas alla röstberättigade för att lägga fram namn på kandidater.
I den omröstning som sker under dagens lopp vaskar man fram dem som får ställa upp i det formella valet. Alla som får mer än fem procent av rösterna i nomineringsvalet går vidare. Även den som får mindre kan gå vidare, eftersom man alltid vill ha minst fem kandidater i biskopsvalet. Detta skedde 10 januari.

Utfrågning och val
Innan det är dags för det egentliga valet hålls en utfrågning av kandidaterna. Kyrkans regelverk, kyrkoordningen, säger inget om att en sådan ska hållas, men det är numera praxis att det genomförs.
Här brukar kandidaterna inför publik få svara på frågor om sig själva, sin tro och sin syn på kyrkans arbete. Det är ett viktigt tillfälle för de röstberättigade att bilda sig en uppfattning om dem. Utfrågningen hölls 28 februari.
Själva biskopsvalet äger rum den 13 mars. Om ingen då får mer än hälften av rösterna blir den en andra valomgång 27 mars. Då deltar endast de två kandidater som fick flest röster i första omgången.
Läs också diskussionerna på bloggen Mirjam eller Mose>>
eller på Facebookgruppen Mirjam eller Mose>>
Twitterflödet kan du följa på #skarabiskop

Inslag om biskopsvalet (ca 2 min in i nyheterna)

TV4Nyheterna%20Skaraborg%2007:34

Inga kommentarer: