26 mars 2012

Biskop Per - oro inför gudstjänsten

I lördags var det flera stift som hade sina årsmöten. Bland annat POSK i Göteborgs stift. Inbjuden att hålla föredrag var biskop Per, som sammanfattade de framtidssamlingar han har haft i stiftets alla kontrakt.

Du kan se hela föredraget här:


Församlingarna hade fått svara på tre frågor, tre frågeställningar.
1. Hur ser ni på församlingens framtid? Vilka möjligheter ser ni?
2. Hur ser ni på församlingens framtid? Vilken oro har ni?
3. Hur ser ni på församlingens framtid? Vilka satsningar vill ni göra?

När biskopen sammanfattade detta så lyfte han flera olika saker.

En av dessa saker var oron inför gudstjänsterna. Han sa att det pågick en inre sekularisering i kyrkan. Och han ställde sig frågan om ens prästerna tror på sin uppgift.
"Har vi inte ett fungerande gudstjänstliv - vad ska vi då med medlemmar till…? " vad en tanke han delade.

Han ville att vi skulle gå från tankar i allmänhet till satsningar i synnerhet. Och att vi vågar ta obehaget att prioritera!
(Prioritera innebär ju att välja bort…)

Han lyfte också många positiva reflektioner. Det handlade om satsningarna och om förväntningar.

Inga kommentarer: