20 feb. 2012

Diakoni i kyrkan i Göteborg


I kväll ska jag på ett möte som ordnas av POSK i Göteborgs kyrkliga samfällighet>>. Temat för mötet är diakoni.

Inbjudna talare är stadsmissionens direktor Lotta Säfström och diakon Britt-Marie Svantesson.

Jag hoppas att det kan bli ett spännande samtal om hur diakonin i Göteborg ska se ut och hur Svenska kyrkan i Göteborg ska satsa sina pengar.

För oss i Göteborg ställer strukturutredningen till det en smula med sina förslag. I dag har vi en gemensam kassa med de 30 församlingarna som är med, där vi fördelar en rad stora utgifter, med verksamheter som vi gemensamt stöttar. En stor utgift är bland annat diakonala verksamheter som stadsmissionen och familjerådgivningen och jourtjänsten. Där är samfällighetens bidrag en stor del.

Vi behöver diskutera hur vi vill satsa våra pengar om det kommer att bli en annan struktur. Och blir vi helt uppdelade i olika pastorat - utan gemensam ekonomi - hur ska då POSK ställa sig till den gemensamma diakonala verksamheten?

Sen kommer vi förhoppningsvis också att prata lite grann om riksorganisationens remiss om det nya programmet och visionen som ska beslutas i maj på årsmötet. Du som är POSKare har väl sett remissen? Om inte hör av dig till mig så får du information.

Inga kommentarer: