12 jan. 2012

Vem är störst och bäst?


Nja, det är kanske egentligen inte det som är det viktiga. Men jag läser på Svenska kyrkan intranät att man nu börjat räknat ihop resultatet från årets julkampanj till internationella arbetet och kampanjen "Nu tändas tusen juleljus". Ännu har inte alla kollekter rapporterats in. Men så här ser det ut hittills. Läs här>>

Det har kommit in 24 627 850,25 kronor mot förra årets kampanj när det kom in 36 011 711,69. Men OBS! Då är inte allt medräknat.

Det finns också en tabell med hur mycket varje stift har samlat in utslaget på antal invånare. I dagsläget ligger då Uppsala stift i botten med 1,53 kr per invånare mot Karlstads stift som ligger på 4,13 kr per invånare. Men återigen - allt är inte medräknat!

Ur POSKs handlingsprogram:

Svenska kyrkans internationella arbete finansieras med insamlade medel, gåvor, anslag samt bidrag från till exempel Sida. POSK ser positivt på att de administrativa kostnaderna helt överförs till Svenska kyrkans nationella nivå, så att inga insamlade medel behöver användas till administrativa kostnader i Sverige.

Arbetet med opinionsbildning är viktigt och bör fortsätta, liksom stödet att rekrytera och utbilda internationella ombud i församlingarna och stödet till vänförsamlingsprojekt. Genom opinionsbildning bör pastoraten stimuleras att anslå medel till internationell diakoni och mission. Det är angeläget att lära av och stödja internationella kontakter.

Inga kommentarer: