12 jan. 2012

Dopet i centrum


Med anledning av att Stockholms stift ordnar en stor dopfestival den 13-14 januari på Stockholm Waterfront congress, skriver idag Kyrkans Tidning flera artiklar om dopet.

Kyrkans Tidning:
Viktiga begrepp saknas i biskopsbrevet om dopet>>
Moderna präster försöker göra dopet salongsfähigt>>
Smärtsam oklarhet om odöpta barn>>
Dopet i focus på flera håll>>

Åke Bonniers blogg: Vattnet i sig gör naturligtvis ingenting i sig>>

Under vinjetten Kultur och teologi i Kyrkans Tidning skriver Elisabeth Sandberg också om dopet och om biskoparnas brev. (Artikeln finns inte på nätet). Kyrkans Tidning har gjort en undersökning om hur många präster som har läst brevet/boken. De har frågat 300 präster och fått svar från 38 procent. Av dessa har en tredjedel inte läst brevet - främst på grund av tidsbrist. Jag tycker nog att underlaget är rätt så magert för att kunna dra några slutsatser om brevet är läst eller inte.

Själv har jag läst biskoparnas brev om dopet och recenserat det här>>

Däremot är det oroande när präster säger att de måste jobba med omorganisation istället för att prata om dopet. Det tycker jag inte är rätt prioritering. Prästerna måste prioritera det teologiska. De förtroendevalda kan prioritera organisationen. Tycker jag!

Förhoppningsvis kommer det till många spännande samtal och diskussioner om djupet i dopet under dopfestivalen. Och vi är fler som kan ta del av detta eftersom mycket av materialet kommer att sändas på Svenska kyrkans play-kanal http://play.svenskakyrkan.se/>>

På nätet hittar jag också en webbsida som heter Barndop.nu>>
En webbsida som berättar om dopet - men med otydlig avsändare. Men det är Svenska kyrkans handbok man hänvisar till och berättar om.
Svenska kyrkans dopordning>>

Ur POSKs handlingsprogram:
För en öppen folkkyrka är det angeläget att skapa kontaktpunkter med så stora delar av befolkningen som möjligt. Detta sker genom de kyrkliga handlingarna vid avgörande tidpunkter i människors liv – dop, konfirmation, vigsel, begravning – och genom själavård, diakonal/social verksamhet, undervisning, kulturaktiviteter och delaktighet i samhället. Centrum i kyrkans liv är alltid gudstjänsten – utan gudstjänst ingen kyrka.

Inga kommentarer: