5 jan. 2012

En månad kvar till POSKs eftermiddag!


Om en månad, den 5 februari, träffas POSKare från hela landet i Uppsala för en gemensam eftermiddag, i samband med Teologifestivalen.

Istället för att göra egna utbildningsdagar i år valde POSK att haka på Teologifestivalen och har uppmanat sina POSK-kamrater att vara med på en spännande helg. Efter gudstjänsten på söndagen samlas därför alla POSKare i universitetet för att under tre timmar prata om gemensamma angelägenheter.

Har du inte anmält dig till POSK-eftermiddagen, men vill vara med så kan du göra det här>>

Programmet i stort kommer att se ut så här:
* Lunchpåse (alla som anmält sig får en lunchpåse)
* Välkomna
* POSKs handlingsprogram och vision - en presentation inför remissen
* Identitet. Vem får tala för POSK?
* POSKs grafiska profil
* Övriga frågor

Du följer väl teologifestivalens blogg? http://blogg.svenskakyrkan.se/teologifestivalen/
En av de fyra som skriver på bloggen är Jennie Nordin som är präst i Härnösands stift. Jennie satt i kyrkomötet för POSK under 1990-talet.

Läs mer om Teologifestivalen samt POSK-eftermiddagen här>>

Inga kommentarer: