4 jan. 2012

Biskopsvalet i Skara, frågor och information


På Skara stifts webbsida har man samlat lite frågor och svar när det gäller biskopsvalet. Eftersom Skara stift har valt att inte försöka samordna eller samla kandidater, utan istället låter det vara en helt öppen process så är det lite svårt att få en samlad bild av situationen.

Bloggen Mirjamellermose.blogspot.com har samlat på sig namn. Facebookgruppen Mirjamellermose har också diskuterat många namn.

Inför nomineringsvalet 10 januari i Skara domkyrka finns det lite formella regler för hur man ska göra.
Skara stifts webb: Blanketter för nomineringsval>>
För att underlätta detta finns det två blanketter. Den ena är för att begära talartid. Vill man komma med på talarlistan ska man använda blanketten.
Den andra blanketten är för att nominera kandidater. På den finns det också utrymme där kandidaten bekräftar att han eller hon ställer upp.
Det var ju bra att det tagits fram en blankett. Men hade det inte varit smartare om stiftet hade tagit på sig ansvaret för att se till att dessa blanketter varit påskrivna och sett till att alla de som tackat ja till att nominerats också skickat in sina CV - så att fler kunnat ta del av underlagen? Bara en stilla undring…

Nu har jag förstått att stiftet har för avsikt att lägga upp alla CV efter nomineringsvalet - när det är klart vilka fem kandidater som gått vidare. Utfrågningen av kandidaterna sker den 28 februari och kommer att webbsändas. Valet sker sedan den 13 mars.

Skara stifts webb: Biskopsval FAQ>>

Frågor och svar om biskopsvalet

Har du frågor om biskopsvalet. Välkommen att skicka in dem på e-post till stiftskansliet.

Vem kan bli biskop?
För att kunna väljas till biskop ska man vara prästvigd i Svenska kyrkan.

Finns det ingen annan som kan bli vald?
Rent teoretiskt finns möjligheten att välja en utländsk präst. Denne ska i så fall vara biskop i någon av de kyrkor som ingår i Borgå-överenskommelsen, som är en sammanslutning av protestantiska kyrkor. Denna möjlighet har hittills dock aldrig diskuterats på allvar vid något biskopsval.

Hur ställer man upp i valet?
Det går inte att söka en biskopstjänst som man söker ett vanligt arbete. Det finns egentligen heller ingenstans dit man kan vända sig och säga att man vill ställa upp i valet.
Initiativet kommer i stället från dem som röstar. Rent formellt sker det vid nomineringsvalet. Där avgörs det vilka som blir kandidater i biskopsvalet.
Vid nomineringsvalet är deltagarna är fria att rösta på vem de vill. Man behöver inte ens ha föreslagit kandidaten offentligt.
I praktiken är det ändå så att man lanserar sin kandidats namn, antingen i samband med nomineringsvalet eller i andra sammanhang före valet. Det sker för att man naturligtvis vill samla så många röster som möjligt.

Måste ett biskopsval vara så omständligt?
Reglerna för valet är fastställda av kyrkomötet och finns inskrivna i kyrkoordningen. Att reglerna är så detaljerade beror på att det inte ska finnas några tveksamheter om att allt går rätt till.
Vill du veta mer om vilka regler som gäller så kan du läsa direkt i kyrkoordningen. Det finns flera kapitel som berör biskopsval.


Det kan också finnas kandidater som inte nämnt ännu som kommer att nomineras i samband med mötet den 10 januari.
Ta chansen att diskutera dessa kandidater på facebookgruppen i så fall - så att fler får del av namnen innan den 10 januari.

På stiftets webbsida finns också följande bön och bibeltexter inför biskopsvalet.

Bön för biskopsvalet

En särskild bön finns nu för biskopsvalet. Den har arbetats fram av stiftets kontraktsprostar och kan användas i gudstjänst, vid sammanträde eller enskilt.

Helige starke Gud,
alla goda gåvors givare,
ge alla dem som ska välja vår nästa biskop i Skara stift
av din eviga vishet,
så att vi får en herde som blir ett redskap för ditt Ord
och som tjänar ditt folk i enlighet med din vilja.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre
Amen.

Följande bibelläsningar rekommenderas enskilt eller i gudstjänst:
4 Mos 11: 16-17, 24-29
1 Sam 16: 1-13
Apg 1: 15-40
Joh 4: 34-38
Joh 15: 9-1

Inga kommentarer: