17 jan. 2012

Dop, teologi och gudstjänst

Det pågår flera festivaler inom Svenska kyrkan.

I helgen var den stora dopfestivalen i Stockholm. Drygt 800 personer träffades och delade erfarenheter och lyssnade på föreläsningar om dopet.
För dig som inte var där finns möjlighet att se flera föredrag efteråt>>

Första helgen i februari är det stor teologifestival i Uppsala. Möjlighet för oss alla att dela, lyssna och diskutera teologi i olika spår. Cirka 1200 personer är anmälda till teologifestivalen.

I samband med teologifestivalen har också POSK valt att lägga sin egen POSK-eftermiddag. Den kan du läsa mer om här>>. Har du inte anmält dig till POSKs eftermiddag ännu så gör det!

Och i mars finns det möjlighet att gå på fyra dagars gudstjänstfestival (torsdag eftermiddag till söndag eftermiddag) i Göteborg.
Här blir seminarier om olika gudstjänstformer, har firas olika gudstjänster, här delas erfarenheter och diskuteras. Utbildning och fortbildning för oss alla.

Det här är bara tre av många fantastiska möjligheter inom Svenska kyrkan att få dela tro, liv och erfarenheter. Att få diskutera livet, ordet, liturgin och gestaltningen av tron. Att få dela och fördjupa min egen kristna tro, att få lära sig att dela den med andra och få ge den vidare.

Jag hoppas verkligen att alla som har möjlighet, deltar i det teologiska samtal som erbjuds genom dessa (och alla andra) festivaler, utbildningar och fortbildningar som finns.

Ur POSKs handlingsprogram:
Svenska kyrkan har uppdraget att ge vidare sin tro i varje tid och behöver en genomarbetad missionsstrategi som är välkomnande och sändande, där varje människa uppfattas som en gåva och en resurs i församlingen.
(…)
Kyrkans tro tar sig uttryck i en församlingsgemenskap med ett levande gudstjänstliv som centrum. Att bygga levande församlingar är kyrkans viktigaste uppgift och en gemensam kallelse till alla som tillhör kyrkan. Gudstjänsten är hela församlingens gåva och ansvar. Frivilligas ansvarstagande i gudstjänsten ska uppmuntras. Det är angeläget med ett brett utbud av gudstjänstformer för olika åldrar och livssituationer. För en kristen kyrka är tron på Jesus Kristus som vår frälsare grundläggande. Detta måste tydligt framträda så att inte evangeliet går förlorat och ersätts av enbart allmänreligiösa eller etiska frågor.

Inga kommentarer: