12 dec. 2011

Vad är viktigt för Svenska kyrkan?

Vi som är förtroendevalda i Svenska kyrkan håller hela tiden på att fundera över vad som är viktigt för Svenska kyrkan. Och hur vi ska vara organiserade. Och hur pengarna ska räcka. Och om byggnaderna ska repareras. Och vilka som ska vara anställda. Och vilken verksamhet som ska bedrivas. Och…

Ja, ni ser… Ibland ser vi inte skogen för alla träden. För givetvis så vet vi att det allra viktigaste det är att berätta om Jesus Kristus. Att evangeliet om Jesus måste få bäras ut och träffa alla människor i vår närhet.

Det är för att det ska kunna göras som vi som förtroendevalda försöker se till att det är bra organiserat, finns lokaler, personal och sånt.

Vi i POSK har vårt handlingsprogram som vi försöker ha för ögonen när vi tar olika beslut på olika nivåer. Många POSK-grupper har också lokala program.

Inför kyrkovalet 2013 (den 15 september) så håller POSK nu på att uppdatera och formulera om sitt handlingsprogram. Sedan en tid ligger det ute på en helt öppen enkät - vem som helst får tycka till om vårt handlingsprogram. Du hittar enkäten här>>

Är det något vi har glömt - något som ska tas bort? Är det någon formulering som blivit tokig? Är det något särskilt vi ska trycka på? Passa på och var med och påverka vårt program och vad POSK ska arbeta med under kommande mandatperiod.

Den öppna enkäten är öppen till 31 december. Du hittar enkäten här>>

Därefter kommer styrelsen att sammanställa handlingsprogrammet och det presenteras för alla POSKare på POSK-eftermiddagen 5 februari i Uppsala. (du kan anmäla dig här>>).

Därefter kommer handlingsprogrammet att skickas ut till alla POSK-grupper på remiss och det slutgiltliga beslutet tas på årsmötet den 5 maj i Linköping.

Passa på och var med och påverka redan nu!

/Carina Etander Rimborg
informatör

Så här såg en av annonserna ut inför valet 2009. Vad är viktigt nu?

Inga kommentarer: