6 dec. 2011

Politisk utan partipolitik


Mats Hermansson, domprost i Visby stift, har skrivit på sin blogg om att vara politisk utan partipolitik. Detta med anledning av att två medarbetare har protesterat mot politiska beslut.
Precis som Jesus så måste hans efterföljare också våga vara partiska. Men kyrkan förfaller lätt till att säga ”å ena sidan och å andra sidan” inför uppkomna konflikter i samhället. Vi menar ofta att opartisk är det vackraste och klokaste man kan vara. Men det är farligt hållning för en kyrka.

Uppgiften är att förkunna glädjens och befrielsens budskap, både i ord och handling för alla – men med en särskild omtanke om de fattiga, förtryckta och förnedrade.

Kyrkan är därmed kallad att lämna läktarperspektivet på samhällslivet. Detta är en omistlig del av kyrkans väsen. Trogen denna sin kallelse så måste kyrkan ibland säga ifrån. Därför är jag som ledare för verksamheten i Visby domkyrkoförsamling stolt då medarbetare tydligt höjer upp sin röst i samhällsdebatten.
(…)
Julens evangelium berättar om hur Gud blir människa. Julens budskap skriker ut över världen: Det himmelska och det jordiska hänger ihop. Där har vi evangeliets och trons själva hjärta. Julevangeliet innehåller många moment som vid en mer nogsam läsning är rätt omskakande, för vår kultur, för kyrkan – och för varje politiskt parti.
(…)
Det viktiga är att vi tillsammans för kyrkans uppdrag vidare. Kyrkan kan aldrig förfalla till partipolitik – men måste vara beredd att kritisera varje politiskt system om det drabbar skyddslösa och röstlösa. Oavsett vilken partpolitisk färg regering eller regionstyrelse har – kyrkan ser inte mellan fingrarna.
Ur POSKs handlingsprogram:
POSK vill att Svenska kyrkan ska vara en fri kyrka som vågar tala klarspråk i vårt samhälle och i världen. Detta främjas av möjligheten att ta på sig kyrkliga förtroendeuppdrag utan krav på bundenhet till de politiska partierna. POSK rekryterar sina kandidater oberoende av vederbörandes politiska uppfattning eller eventuella medlemskap i politiskt parti.

Uppdaterad kl 13.17
Mats Hermansson skriver ytterligare ett blogginlägg den 6 december där han bland annat säger:
Att kyrkan måste vara partipolitiskt obunden betyder inte att kyrkan ska eller kan vara opolitisk. Från födelsen i stallet till döden på korset var Jesu liv präglat av kamp. Genom att välja ett underifrånperspektiv när han betraktade det dåtida samhället, genom sin hållning till människor, genom att umgås med människor som stod utanför samhället kom han i konflikt med såväl samhällets som religionens etikett. Denne man – som kristen tro säger är Gud – är en ständig källa till engagemang. Att detta också får politiska konsekvenser får ledarskribenter och riksdagsmän stå ut med. Av alla kulörer.

Inga kommentarer: