31 dec. 2011

Nyårsmagasin och Skarabiskop

Svenska kyrkan och Kyrkans Tidnings webbmagasin sänder ett nyårsmagasin med Göran Rosenberg, Ulrika Knutsson och Erik Helmerson.
Du kan se magasinet här:
http://play.svenskakyrkan.se/?mid=E26100D6
Kyrkans Tidning webbTV>>

Domprosten Mats Hermansson, Visby, delar med sig av en nyskriven förnyelsebön på sin blogg>>

Bön för en förnyad kyrka inför 2012
Gud …
… ge din kyrka modet att lämna det trygga och
invanda, visa oss vägen till nya relationer som
kan ge församlingens liv en tydligare prägel
av samtidens frågeställningar…
… hjälp kyrkan att vara öppen för människors
längtan och tro uttryckt i samtidens musik, poesi
och konst …

… bevara oss för en kyrka som ser sin uppgift som
traditionsbärare och språkvårdare och därför riskerar att
glömma sitt gränsöverskridande uppdrag…
… hjälp oss till lyhördhet och klarsyn så att vi bättre kan
höra och se vår samtid…
… låt mänsklighetens frågor och problem bli våra, så att
vi kan vi tala tydligt och trovärdigt om befrielse …

… hjälp oss att trogna budskapet vara kyrka i vår tid…
… visa oss din väg och gör oss villiga att vandra den…
Gud, ske din vilja…
… Amen

Kyrkans Tidning skriver om bönen här och intervjuar Mats Hermansson>>

Kyrkans Tidning skriver också om kommande kandidater i Skara biskopsval. Enligt tidningen finns det nio kandidater som har tacka ja till att kandidera i valet.
Kyrkans Tidning: Nio biskopskandidater klara i Skara>>
De nio som Kyrkans Tidning räknar upp är:
  • Ingegerd Sjölin, 59, rektor vid Pastoralinstitutet i Lund
  • Ingemar Söderström, 59, kyrkoherde i Örebro Nicolai församling.
  • Åke Bonnier, 54, domprost i Stockholm
  • Staffan Grenstedt, 59, lärarare vid Johannelunds teologiska institut i Uppsala.
  • Mats Hermansson, 54, domprost i Visby,
  • Carin Åblad Lundström, 47, domkyrkokomminster i Uppsala domkyrkoförsamling,
  • Jacqueline Björnram, 56, förste stiftsadjunkt i och avdelningschef på stiftskansliet i Skara
  • Leif Nordlander,58, kyrkoherde i Vara.
  • Arne Wiig, 47, tidigare domkyrkokaplan i Härnösand och nu verksam som lärare på Johannelunds teologiska institut.
Om alla dessa nio blir nominerade den 10 januari återstår att se. Och det kan mycket väl komma fler kandidater på bordet då också. Även om det inte är så troligt.

Inga kommentarer: